> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Ústí nad Labem - Dopravní opatření Dolní Střekov

Ústí nad Labem - Dopravní opatření Dolní Střekov

Project Stage: dokončený

Basic Information:

  • Tato dopravní opatření řeší zklidnění dopravy v ul. Střekovské nábřeží a dopravní situaci v přilehlých ulicích Na Pile, Třebízského, Tomáše ze Štítného, Sukova a U Stanice včetně úprav pro parkování.
  • Zejména se jedná o drobné stavební úpravy křižovatek a dotčených prostorů, parkovacích stání, optimalizaci vodorovného a svislého dopravního značení včetně dalších dopravních opatření.
  • Celkové IN na stavbu činí: 3 331 328,60 Kč
  • Termín zahájení: 11/2008
  • Termín ukončení: 12/2008

More About Locality

Ústí nad Labem - Dopravní opatření Dolní Střekov

Contact Information

Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Display on the Map

Phone:
work +420 475 241 111

Fax:
fax +420 475 211 503

E-mail:

Web:
www.usti-nad-labem.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: