> Home Page > Public Section > Projects > Multifunction Complexes of Buildings > Ostrava - Komunitní centrum

Ostrava - Komunitní centrum

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Cílem novostavby Komunitního centra je zajištění chybějících sociálních služeb, které jsou definovány ve „2. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do r. 2010“. Toto zařízení je určeno pro osoby se zdravotním postižením – s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.

Komunitní centrum by mělo dané cílové skupině umožnit seberealizaci mimo domov a to formou denního stacionáře s kapacitou 30 osob, formou zajištění pravidelné a odborné rehabilitace s kapacitou až 54 osob a dále pak formou domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 osob. Dalším využitím bude poskytování krátkodobých přechodných pobytů pro osoby se zdravotním postižením – odlehčovací služby pro děti i dospělé, kteří jsou běžně v péči rodiny a to po dobu nepřítomnosti pečujících osob s kapacitou 6 lůžek.

Plánovaným umístěním stavby jsou Mariánské Hory a Hulváky.

  • About CPM Portal
  • Maps

Contact Information

Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 599 444 444

Phone 2:
work +420 844 121 314

E-mail:

Web:
www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy
Odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Telefon:
+420 599 443 382
+420 599 443 344

Fax:
+420 599 442 040

E-mail:
vpalicka@ostra­va.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: