> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Hradec Králové - Regenerace Benešovy třídy

Hradec Králové - Regenerace Benešovy třídy

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Projekt Regenerace Benešovy třídy patří mezi prioritní akce města Hradec Králové a byl zařazen do IPRM – integrovaného plánu rozvoje města. V současné době se zpracovává dokumentace k územnímu řízení, zahrnující I. etapu projektu. Jedná se o I. etapu řešení veřejných prostranství v rámci vymezeného území. Souběžně s řešením veřejných prostor na Benešově třídě probíhají i jednotlivé projekty regenerace (zateplení) vlastních bytových domů.

Hlavními principy řešení jsou:

  • nezastavování uličního profilu hlavní třídy
  • vytvoření bezbariérového uličního prostoru
  • převaha ozeleněných parkových ploch a zlepšení mikroklimatu
  • nerušící doprava
  • bezpečné parkování

Dopravně – urbanistická studie etapizace výstavby – suterén – I. etapa
Souhrnná zpráva

More About Locality

Hradec Králové - Regenerace Benešovy třídy

Contact Information

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Display on the Map

Phone:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: