> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Hradec Králové - Lávka u Zimního stadionu

Hradec Králové - Lávka u Zimního stadionu

Project Stage: plánovaný

Basic Information:

Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zimního stadionu v Hradci Králové, která se uvažuje přibližně v místě původního přívozu, zajistí příjemné, rychlé a zejména bezpečné nemotorové propojení jižní části města s jeho vlastním centrem. Bude tak součástí jedné z plánovaných páteřních cyklistických tras města vedoucí z II. silničního okruhu (křižovatky Mileta) k vlastnímu historickému jádru města.

Logicky zde byla zohledněna nejen potřeba každodenní dopravy mezi centrem a největším hradeckým sídlištěm, ale i atraktivita Jiráskových sadů a řeky Orlice. Svůj význam má samozřejmě i blízkost postupně vznikajícího areálu hradecké univerzity a plánovaného kampusu u Fakultní nemocnice.


Obrázek

More About Locality

Hradec Králové - Lávka u Zimního stadionu

Contact Information

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Display on the Map

Phone:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: