> Home Page > Public Section > Projects > Others > Ústí nad Labem - Sektorové centrum – demolice

Ústí nad Labem - Sektorové centrum – demolice

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Stavba byla spolufinancována ze zdrojů EU – Regionální operační program regionu NUTS II Severozápad. Stavba byla zahájena v souladu s SoD předáním staveniště dne 20.8.2009 s ter­mínem ukončení do 30.10.2009.

Hlavní práce na stavbě se týkaly demoličních prací vlastního objektu centra těžkou mechanizací, dále pak uložení suti na skládku a následně pak drcení stavebního odpadu prvků ze železového betonu.

Stavba byla provedena ve stanoveném termínu, přejímka dokončeného díla byla zahájena dne 30.10.2009 a po odstranění nedodělků ukončena dne 27.11.2009.

Cena díla dle SoD: 69 826 645,60 Kč bez DPH/83 093 70­8,27 Kč s DPH

Investor:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Zhotovitel stavby:
AZ SANACE a. s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

Projektant:
Arch Projekt s. r. o.
Hradiště 96/6–8
400 01 Ústí nad Labem

Download files:

File Name Type Size
Ústí nad Labem - Sektorové centrum – demolice MS Word Document 4,078 kB

More About Locality

Ústí nad Labem - Sektorové centrum – demolice

Contact Information

Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Display on the Map

Phone:
work +420 475 241 111

Fax:
fax +420 475 211 503

E-mail:

Web:
www.usti-nad-labem.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: