> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Ústí nad Labem - Revitalizace městského centra II. etapa, 1. a 2. stavba

Ústí nad Labem - Revitalizace městského centra II. etapa, 1. a 2. stavba

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

1. stavba

Stavba řeší zlepšení stavu prostředí a dopravy v přednádražním prostoru. V současné době je většina stavebních objektů dokončena a zkolaudována a uvedena do provozu.

Termín ukončení: I. etapy 31.1.2010
Zbývající stavební objekty budou dokončeny 04/2010.

Smluvní cena: 77 523 852 Kč vč. DPH.

Stavba je financována ze zdrojů Statutárního města a z dotace KÚÚK ve výši 61 mil. Kč.

Zhotovitel stavby:
Sdružení EDS a.s. a Viamont DSP a. s.
Ústí nad Labem

Zhotovitel projektové dokumentace a autorský dozor:
Atelier AP s.r.o.
Ústí nad Labem

Technický dozor:
Varia s.r.o.
Ústí nad Labem

2. stavba

Stavba řeší úpravu prostoru zanádraží a jeho přeměna na volnočasový prostor s připojením na protipovodňová opatření a řešení dopravy v kontextu výstavby komunikace I/30.

Zhotovitel stavby:
SKD Průmstav – stavby a.s., na základě výběrového řízení

Zhotovitel projektové dokumentace a autorský dozor:
Atelier AP s.r.o.
Ústí nad Labem

Technický dozor:
Varia s.r.o.
Ústí nad Labem

Stavba byla zařazena a financována ze zdrojů programu IPRM.

Smluvní cena: 154 mil. Kč vč. DPH.

Dokončení stavby: 31.10.2010

Download files:

File Name Type Size
Ústí nad Labem - Revitalizace městského centra II. etapa, 1. stavba MS Word Document 10,305 kB
Ústí nad Labem - Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba MS Word Document 23 kB

More About Locality

Ústí nad Labem - Revitalizace městského centra II. etapa, 1. a 2. stavba

Contact Information

Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Display on the Map

Phone:
work +420 475 241 111

Fax:
fax +420 475 211 503

E-mail:

Web:
www.usti-nad-labem.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: