> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace lokality Rácová - I. etapa

Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace lokality Rácová - I. etapa

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Harmonogram prací

Žádost o stavební povolení – 11/2008
Stavební povolení s nabytím právní moci – 12/2008
Vyhlášení výběrového řízení – 3/2009
Podání žádosti o rozhodnutí a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP – 6/2009
Podpis smlouvy s dodavatelem – 2/2009
Začátek fyzické realizace projektu – 5/2009
Ukončení fyzické realizace projektu – 10/2009
Ukončení projektu – 2010

Aktuální stav revitalizace zde.

More About Locality

Bystřice nad Pernštejnem - Revitalizace lokality Rácová - I. etapa

Contact Information

Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Display on the Map

Phone:
work +420 566 590 311

Fax:
fax +420 566 590 347

E-mail:

Web:
www.bystricenp.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: