> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Bystřice nad Pernštejnem - Modernizace atletického stadionu

Bystřice nad Pernštejnem - Modernizace atletického stadionu

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Harmonogram prací

Žádost o stavební povolení – 01.03.2008
Stavební povolení s nabytím právní moci – 16.09.2008
Vyhlášení výběrového řízení – 04.08.2008
Podpis smlouvy s Regionální radou – 10.10.2008
Podpis smlouvy s dodavatelem – 30.09.2008
Začátek fyzické realizace projektu – 01.10.2008
Ukončení fyzické realizace projektu – 31.8.2009
Ukončení projektu – 30.9.2009

V současné době jsou práce na modernizaci atletického stadionu již dokončeny. Předání stavby investorovi proběhlo dne 28.07.2009.

More About Locality

Bystřice nad Pernštejnem - Modernizace atletického stadionu

Contact Information

Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Display on the Map

Phone:
work +420 566 590 311

Fax:
fax +420 566 590 347

E-mail:

Web:
www.bystricenp.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: