> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Kostelec nad Orlicí - Dopravní generel města

Kostelec nad Orlicí - Dopravní generel města

Project Stage: dokončený

Basic Information:

V dubnu roku 2009 byl dopracován a zastupitelstvem města odsouhlasen generel města Kostelec na Orlicí.

Generel řeší otázky automobilové dopravy (přeložky silnic II/316 a III/316 1), dále hromadnou dopravu, dopravu v klidu a cyklistickou a pěší dopravu.

Investiční náklady:
Podíl města – 190 510 Kč.
Celková dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury – 558 000 Kč.
Celková cena díla – 748 510 Kč včetně DPH.

More About Locality

Contact Information

Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
Display on the Map

Phone:
work +420 494 337 111

Fax:
fax +420 494 337 295

E-mail:

Web:
www.kostelec-nad-orlici.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: