> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Kostelec nad Orlicí – Kanalizace napojení lokality Skála

Kostelec nad Orlicí – Kanalizace napojení lokality Skála

Project Stage: dokončený

Basic Information:

V letech 2007 a 2008 proběhla velká investiční akce – výstavba kanalizace v lokalitě Skála. Dílo bylo uvedeno do provozu 7. 10. 2008.

Celková délka nové kanalizace včetně přečerpávacího potrubí vedeného pode dnem řeky Divoká Orlice činí 1706 m, dále bylo dobudováno 11 ks nových kanalizačních přípojek k rodinným domům ve Stradinské ulici.

Investiční náklady:
Státní dotace z Ministerstva zemědělství – 7 384 000 Kč.
Grant z rozpočtu Královéhradeckého kraje – 1 477 000 Kč
Náklady z rozpočtu města – 5 908 000 Kč.
Celkové náklady – 14 912 000 Kč.

Touto akcí byly podchyceny tři větve stávající kanalizace, které byly dříve zaústěny bez čištění přímo do vodotečí, dále realizací této akce může dojít k rozvoji bytové výstavy v lokalitě Na Pekajně.

More About Locality

Contact Information

Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
Display on the Map

Phone:
work +420 494 337 111

Fax:
fax +420 494 337 295

E-mail:

Web:
www.kostelec-nad-orlici.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: