> Home Page > Public Section > Projects > Others > Tachov - Průmyslová zóna sever - revitalizace infrastruktury

Tachov - Průmyslová zóna sever - revitalizace infrastruktury

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Název projektu: Revitalizace a rozšíření dopravní infrastruktury průmyslová zóna Sever – Tachov.

Stručný popis projektu: Demolice 4 budov. Vybudování komunikace s živičným povrchem včetně chodníků ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení a odvodnění propojující Vilémovskou a Sokolovskou ulici. Zřízení oplocení a náhradního oplocení sousedních pozemků. Rekonstrukce kanalizačních stok BH a BI. Terénní úpravy podél komunikace a chodníků. Přeložka plynovodu a kabelů ČEZu a TELECOMu.

Investor: Město Tachov
Celkové náklady: 26 000 000 Kč
Způsob financování: dotace ( EU 9 mil. stát 9 mil.) a z rozpočtu investora (8 mil.)
Doba přípravy: rok 2003 až 2005
Zahájení realizace: říjen 2005
Dokončení realizace: srpen 2006

More About Locality

Tachov - Průmyslová zóna sever - revitalizace infrastruktury

Contact Information

Tachov
Rokycanova 1
347 01 Tachov
Display on the Map

Phone:
work +420 374 703 111

Fax:
fax +420 374 722 381

E-mail:

Web:
www.tachov-mesto.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: