> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Pokazać na mapie »
16.03.2011 - 18.03.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Příprava na autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků, zaměřená zejména na základní požadavky na stavby dle § 8, vyhl. 268/09 Sb. (novela vyhlášky 137/98 Sb.), na problematiku střešních konstrukcí a na nejčastější závady při realisaci staveb.“

Výklad bude zaměřen na základní požadavky na stavby (vyhl. 268/09 Sb. §. 8 – novela vyhlášky 137/98 Sb.) prostřednictvím vybraných reprezentativních předmětů vztahujících se k danému požadavku, které jsou nutné mimo jiné pro úspěšné absolvování zejména odborné a právní části autorizační zkoušky.

Určeno pro:
Žadatele o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby a ty, kteří si chtějí aktualizovat znalosti vybraných předmětů, jakož i pro ostatní zájemce o přednášenou problematiku

Program:

A. 1. den – 16.03.2011

08:00 – 08:15 – Prezence

08:15 – 09:50 – Zákon čís. 360/92 Sb. v platném znění / tzv. autorizační zákon/, jeho obsahová náplň, rozsah požadavků pro udělení autorizace a postup ověřování odborných znalostí uchazečů, dotazy
Ing. Zdeněk Rylich

10:00 – 11:30 – Ochrana proti hluku
Ing. Jindřich Schwarz, CSc.

11:30 – 12:00 – Polední přestávka, občerstvení

12:00 – 13:30 – Požární bezpečnost staveb
Ing. Jaroslav Dufek

13:40 – 15:10 – Požadavky na větrání, vytápění, osvětlení a hluk dané zákonem o ochraně veř. zdraví 258/2000 Sb.
Ing. Olga Mikulová

15:15 – 16:15 – Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Ing. Michal Pánek

B. 2. den – 17.03.2011

08:00 – 09:30 – Navrhování a vyztužování betonových konstrukcí
Ing. Hana Hanzlová, CSc.

09:40 – 11:10 Tepelná ochrana budov
Ing. Josef Pikálek

11:15 – 12:45 – Dřevěné konstrukce – krovy
Rekonstrukce plochých střech
Ing. Lenka Hanzalová, PhD.

12:45 – 13:15 – Polední přestávka, občerstvení

13:15 – 14:45 – Nejčastější závady při realizaci staveb
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

14:50 – 16:20 – Bezpečnost práce na stabách
Miloš Huml

C. 3. den – 18.03.2011

09:00 – 12:00
JUDr. Václava Koukalová

Obsah:

 • Vybrané otázky stavebního zákona
  • Dotčené orgány
  • Územní rozhodnutí, územní souhlas,
  • Ohlašování, povolování, užívání staveb
  • jednotlivé druhy dokumentace a oprávnění k jejich zpracování
  • Kontrolní prohlídky
  • Veřejný zájem ve výstavbě
  • Povinnosti osob

12:00 – 12:30 – Polední přestávka, občerstvení

12:30 – 15:30
Ing. Jitka Víchová

Obsah:
1. Vybrané činnosti ve výstavbě – rozsah a obsah a zákon č. 360/1992 Sb.
2. Projektová činnost, projektant, povinnosti, odpovědnost
3. Provádění staveb, stavbyvedoucí, stavební dozor, povinnosti, odpovědnost
4. Obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na užívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérové užívání stavby)
5. Stavební výrobky, návrh, použití
6. Právní úprava technické normalizace

Poznámka:
Posledních 20 minut každého bloku bude vyhrazeno na odpovědi otázek posluchačů.
Přestávky budou pružně přizpůsobovány potřebám lektorů i posluchačů.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

Vložné:
A. 1. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
B. 2. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
C. 3. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
Všechny části – 4 999,98 Kč bez DPH / 6 000 Kč s DPH

Přihláška zde.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: