> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů

Přípravný kurz pro zkoušky autorizovaných inspektorů

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Pokazać na mapie »
07.04.2011 - 08.04.2011
Kurz.


Obrázek

Zaměřeno na:
Seminář bude zaměřen na postavení, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora ve výstavebě v relaci na ostatní subjekty ve výstavbě, jako stavebníka, projektanta a zhotovitele. Seminář se bude v právních souvislostech zabývat problematikou, která je zahrnuta v tématech z první části zkoušek a rámcově budou účastníci kurzu seznámeni též s okruhem vyžadovaných znalostí v technické sféře.
Přednášet budou členové Koordinační rady pro autorizované inspektory, o zkušenostech z praxe bude přednášet autorizovaný inspektor. Účastníci budou obeznámeni s časovým rozvrhem a průběhem zkoušek. S detailním pořadím přednášek a lektory dvoudenního školení budou účastníci seznámeni při zahájení.

Určeno pro:
Uchazeče přihlášené na zkoušku pro funkci autorizovaného inspektora, popřípadě další zájemce

Toto dotované školení je určeno pouze zaměstnancům mikropodniků a OSVČ splňujícím místní podmínku (tzn., že svou ekonomickou činnost vykonávají z více než 50% na území Prahy).

Odborný garant:
JUDr. Miroslav Hegenbart, Česká společnost pro stavební právo
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz


Program:

1. den – A.

09:00 – 09:30 – Presence

09:30 – 09:45 – Zahájení, požadavky, postavení a povinnosti AI a ostatních odpovědných osob ve výstavbě
JUDr. Miroslav Hegenbart

09:45 – 11:45 – Zkrácené stavební řízení a podíl autorizovaného inspektora na dokonční stavby (kolaudaci)
JUDr. Václava Koukalová

11:45 – 12:30 – Přestávka, občerstvení

12:30 – 15:00 – Dotčené orgány státní správy
JUDr. Zdeňka Vobrátilová

15:00 – 16:00 – Povolování dopravních staveb autorizovaným inspektorem
Mgr. Vladimír Ježek

2. den – B.

08:30 – 10:00 – Vliv územně plánovací dokumentace, územního rozhodnutí, územního souhlasu a územně plánovací informace na prověřování projektu ve zkráceném stavebním řízení
Mgr. Jana Machačková, MMR

10:00 – 11:45 – Obecné požadavky na výstavbu včetně problematiky jejich uplatňování v Hl.m.Praze
Ing. Jitka Víchová

11:45 – 12:30 – Přestávka, občerstvení

12:30 – 14:00 – Příprava stavebně technických požadavků na zkoušky

14:15 – 15:15 – Postup při zkouškách a všeobecná diskuse
Ing. arch. Petr Mráz

15:15 – 16:15 – Metodika procesu výstavby
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

UVEDENÝ PROGRAM BUDE AKTUALIZOVÁN DLE POTŘEBY A MOŽNOSTÍ KOORDINAČNÍ RADY, DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ JE VŠAK V OBOU DNECH NEMĚNNÝ.

Studijní materiály a prezentace:
Obecné požadavky na výstavbu
Zkrácené stavební řízení
Základní požadavky
Územní rozhodování
Činnost AI v praxi

Přihlaste se on-line zde.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: