> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Novela vodního zákona a vztah vodního a stavebního zákona

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Pokazać na mapie »
12.04.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Cílem novelizace vodního zákona bylo odstranění nedostatků vyplývajících podle zjištění vodoprávních úřadů z nedostatečné úpravy zejména na úseku ochrany vod a vodního hospodářství. Dále ve snížení administrativní zátěže podnikatelů a činností správních úřadů spočívající zejména ve:

  • zrušení povolení k nakládání s podzemními vodami pro využívání energetického potenciálu podzemních vod pro tepelná čerpadla, v případech kdy nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody
  • zrušení povinnosti zjišťovat jakost odebrané vody a výsledky předávat pro účely státní správy
  • rozšíření důvodů k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami
  • zrušení povinnost stavebního povolení i ohlášení pro běžné stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
  • možnosti využití institutu zkráceného stavebního řízení pro vybrané stavby
  • zavedena možnost realizace vybraných vodních děl na ohlášení
  • zrušení povinnosti každoročně podávat poplatkové hlášení pro stanovení záloh na poplatek za odběr podzemní vody pokud nedošlo ke změně povolení

Určeno pro:
vodoprávní úřady a podnikatele

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: