> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Dozory při provádění staveb

Dozory při provádění staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Pokazać na mapie »
14.04.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti při provádění staveb. Seminář vychází z praktických poznatků lektora z jeho auditorské, poradenské i lektorské činnosti ve stavebnictví. Pojem „stavební dozor“ se v právních požadavcích vyskytuje ve více podobách, což je i jedna z příčin projevovaných nedorozumění v této oblasti. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a ve vazbě na příslušné právní požadavky charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění dozorové činnosti.

Určeno pro:
Střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.

Program:
08:30 – 09:00 – příchod na seminář, prezence
16:00 – ukončení semináře
(přesný program dne bude upřesněn při zahájení)

Obsah semináře:
účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika
veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu
úloha dotčených orgánů
požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb
související právní a jiné požadavky
požadované záznamy a doklady specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství

Lektor:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Pro účastníky semináře budou připraveny písemné podklady a občerstvení.

Poznámka
Na seminář s sebou vezměte hotovost nebo doklad o bezhotovostním převodu vložného.

Vložné
2 500 Kč bez DPH/3 000 Kč s DPH.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

Přihlaste se on-line zde.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: