> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Realitní obchody ve světle nového soukromého práva

Realitní obchody ve světle nového soukromého práva

Ostrava
12.06.2012 - 13.06.2012
Odborná konference.

Pravni-sympozium.cz je projekt společnosti Court of Industry, s.r.o, zaměřený na vzdělávání a osvětu v různých oblastech práva, a to formou konferencí či školení za účasti předních odborníků.

Cílem je založit tradici pravidelného pořádání prestižních právních konferencí právě v Ostravě jako nejvýznamnějším městě regionu s ohledem na ekonomický, geografický a demografický význam a početnost právnické obce.

Na témata odborných konferencí chceme navázat další formy profesního vzdělávání směřující do specifických oblastí.

Odbornou stránku projektu včetně personálního obsazení jednotlivých akcí zajišťuje Rada právního sympozia:
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
JUDr. Eva Cechlová
Mgr. Magdalena Poncza

Program:

12.06.

08:00 – Registrace účastníků

09:20 – Oficiální zahájení
Mgr. Pavel Brynda, ředitel konference

09:30 – Změna paradigmat v soukromém právu
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

10:15 – Pojetí věci v právním smyslu s důrazem na pojetí nemovité věci a obchodního závodu
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

11:00 – Přestávka

11:30 – Součást nemovité věci a její příslušenství: návrat k zásadě „povrch ustupuje pozemku“
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

12:15 – Přestávka, oběd

13:30 – Pojetí věcných práv. Význam zápisů do katastru nemovitostí
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

14:15 – Držba (řádná, poctivá a pravá držba a jejich opozita
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

15:00 – Vlastnické právo, jeho ochrana a omezení (I.)
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

15:45 – Přestávka

16:00 – Vlastnické právo, jeho ochrana a omezení (II.)
JUDr. Jindřich Psutka,Ph.D.

16:45 – Spoluvlastnictví. Akcesorické spoluvlastnictví
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

17:30 – Diskuse

13.06.

09:00 – Vlastnictví bytů (Bytové spoluvlastnictví)
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

09:45 – Právo stavby
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

10:30 – Přestávka

11:00 – Služebnosti a reálná břemena
Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.

11:45 – Zástavní právo k nemovitým věcem
JUDr. Lukáš Vymazal

12:15 – Oběd 13:30 – Význam obecné úpravy obligačního práva pro realitní obchody
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

14:15 – Prodej a koupě nemovité věci. Zprostředkování obchodu s realitami
JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

15:00 – Právní nástroje financování realitních obchodů
JUDr. Lukáš Vymazal

15:45 – Přestávka 16:15 – Právní důsledky porušení smluvní povinnosti. Náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

17:00 – Diskuse

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: