> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Pokazać na mapie »
12.01.2016
Seminář.


Obrázek

Obrázek

Zaměřeno na:
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT, pravidla užívání razítka ČKAIT a nejčastěji se vyskytující otázky.

V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:

  • ochrana proti hluku
  • požární bezpečnost staveb
  • hygienické požadavky na stavby
  • betonové konstrukce
  • tepelná ochrana budov
  • realizace staveb a bezpečnost práce
  • zdravé životní podmínky
  • dřevěné konstrukce
  • hydroizolace staveb

Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby. Odpovědi na otázky posluchačů jsou samozřejmostí

Partneři akce:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Evropské federace stavebního průmyslu- FIEC
Web: www.sps.cz.

Určeno pro:
Žadatele o autorizaci ČKAIT, ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru pozemních staveb.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon: +420 224 228 910
E-mail: podlesakova@abf-nadace.cz

Přihlaste se on-line zde.

Odborný grant:
Ing. Karel Rod
manažer SPS v ČR
E-mail:
rod@sps.cz
Telefon:
+420 224 951 421

Obsah:

07:30 – 07:45 – Prezence

07:45 – 08:15 – Zákon 360/92 Sb., pravidla zkoušky, rozdílová zkouška, požadavky na vzdělání, statistika úspěšnosti, potřebná praxe, zodpovídání dotazů (po přednášce může probíhat zodpovídání během celého dne), pravidla používání razítka autorizovanou osobou, pojištění autorizovaných osob
Ing. Karel Rod, SPS

08:15 – 08:45 – fasádní provětrávané konstrukce
Ing. arch. Novák, firma Cembrit

08:50 – 09:35 – rekonstrukce a navrhování plochých střech, materiály, skladby
Ing. Lenka Hanzalová PhD., ČVUT

09:40 – 10:25 – požární bezpečnost staveb
Ing. Jaroslav Dufek, PAVUS

10:30 – 11:15 – Betonové konstrukce
Ing. Hana Hanzlová CSc., ČVUT

11:15 – 11:30 – Polední přestávka, občerstvení

11:30 – 12:15 – Tepelná ochrana budov
Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI

12:20 – 13:05 – Ochrana proti hluku
Ing. Jindřich Schwarz, CSc., CSI

13:05 – 13:50 – Systém HELUZ – nejčastější závady při jeho použití

13:50 – 14:35 – Požadavky na větrání, vytápění, mikroklima a osvětlení
Ing. Olga Mikulová, Ekolab

14:40 – 15:25 – Dřevěné konstrukce
Ing. Pánek, FA ČVUT

15:30 – 16:15 – Bezpečnost práce na stavbách
Miloš Huml, EUROVIA CS

16:20 – 17:05 – Hydroizolace spodní stavby, ochrany proti tlakové vodě
Ing. Jaroslav Synek

Vložné:
1 900,82 Kč bez DPH / 2 300 Kč s DPH.
Při platbě převodem vezměte doklad o úhradě s sebou na seminář.
Vložné zahrnuje občerstvení.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: