> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Kalendarz akcji > Obchodní podmínky FIDIC s důrazem na poslední změny (Červená kniha)

Obchodní podmínky FIDIC s důrazem na poslední změny (Červená kniha)

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Pokazać na mapie »
14.01.2016
Seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:

V prvním bloku semináře budou posluchači seznámeni se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC a s jejich uplatněním v České republice v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek výstavby pozemních komunikací.

Druhá část bude zaměřena na Zvláštní obchodní podmínky pro výstavbu pozemních komunikací, které byly zpracovány odborníky z řad státní správy a odborných profesních sdružení. Zvláštní obchodní podmínky po schválení Ministerstvem dopravy budou vzorem pro připravované stavby ŘSD ČR.

Určeno pro:

  • zhotovitele stavby, manažery projektu, manažery realizace staveb, obchodní manažery, stavbyvedoucí
  • investory (stavebníky), objednatele staveb, developery
  • konzultační inženýry, pracovníky technického dozoru staveb

Odborný garant:
JUDr. Lukáš Klee Ph.D., LL.M.

Lektoři:
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.
International Construction Contract Law

Ing. Vladimír Veselý
Pragoprojekt

Organizační garant:
Ivana Zdráhalová
Telefon:
+420 224 229 617
E-mail:
zdrahalova@abf-nadace.cz

Obsah:

09:30 – 11:30 – Zásady obchodních vztahů podle Červené a Žluté knihy FIDIC ve vazbě na výstavbu pozemních komunikací
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

11:30 – 11:45 – Přestávka

11:45 – 13:45 – Zvláštní obchodní podmínky pro výstavbu pozemních komunikací
Ing. Vladimír Veselý

13:45 – 14:15 – Diskuze, dotazy, závěr

Doporučená literatura:
Nabídka publikace. Rovněž si dovolujeme upozornit na publikaci „Komentář k Obecným podmínkám Červené a Žluté knihy FIDIC“ (1999): „Komentář k Obecným podmínkám Červené a Žluté knihy FIDIC (1999)“: První český komentář k oběma nejoblíbenějším vzorovým smluvním podmínkám, který komentuje všechny články obecných podmínek, jeden po druhém, maximálně přehlednou formou, kdy texty obecných smluvních podmínek jsou umístěny ve dvou sloupcích vedle sebe, aby bylo možné okamžitě vidět odlišnosti obou knih s detailním komentářem. Komentář čerpá především z oficiálního výkladu The FIDIC Contracts Guide. Komentář obsahuje dále přílohy jako je tabulka alokace základních rizik, seznam základních povinností při zahájení prací, seznam základních časově závislých událostí a povinností, seznam pod-článků vyžadujících určení správce stavby, pod-článků poskytujících základní prostředky nápravy pro objednatele a zhotovitele a příklady smluvní korespondence. K objednání zde: http://cace.cz/…tar-book.php

Vložné:
1 652,89 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
Přihlaste se on-line zde.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: