> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Doradztwo > Poradnia prawna > Pohledávky: S odborníkem nebo na vlastní pěst?

Pohledávky: S odborníkem nebo na vlastní pěst?

Veškeré vymáhání pohledávek souvisí s právem. Pro každý podnikatelský subjekt je vymáhání pohledávek na vlastní pěst velmi nákladné.

A navíc by musely zajišťovat veškerou administrativu s tím spojenou. Proto je praktické vymáhat pohledávky prostřednictvím outsourcingu. Důležité ovšem je si vybrat správného partnera. Ten nejen postoupí pohledávky soudu, ale zajistí i komplexní služby a administrativní servis. A to od mimosoudního vymáhání pohledávek, přes soudní vymáhání pohledávek až do úrovně nařízených exekucí. Záleží jenom na dlužníkovi, kam až nechá vymáhání dojít.

Outsourcovat vymáhání pohledávek ale není totéž jako jejich odprodej. Prodat pohledávku se vyplatí každému, kdo se potřebuje k penězům dostat rychle – společnost potřebuje zrychlit cashflow, nebo řeší jiný problém, který je pro něj důležitý a potřebuje peníze a nedisponuje dostatkem času na vymáhání. Prim tedy většinou hraje rychlost až pak cena – tedy výše, za kterou se k okamžiku prodeje prodávají pohledávky na trhu. Outsourcing vymáhání je časově trochu náročnější, ale většinou zase výhodnější v množství vymožených prostředků. Cílem je dohodnout se dlužníkem hned na počátku. To ale v dnešní době také není jednoduché. Pokud dlužníci nereagují a nechtějí uzavřít dohodu o splátkách nebo nezaplatí dluh včetně příslušenství – úroků, smluvní pokuty, a tak dále, nezbývá nic jiného, než vymáhání soudní. Každý finanční ústav či větší firma samozřejmě disponuje sofistikovaným oddělením správy pohledávek. To ovšem pro vymáhání většinou nestačí.

Pokud se firma rozhodne pohledávku vymáhat sama, měla by zvážit takzvané psychologické hranice. Dlužníci jsou totiž celou dobu naučeni, že komunikují s věřitelem. Stále volá jedna či druhá nebo pátá paní z jedné a té samé firmy. Ale pro dlužníka je to vždy jen komunikace s věřitelem. Teprve, když je případ postoupen advokátní kanceláři či jiné firmě, dlužník se zalekne a začíná jednat.

Pokud jde o větší pohledávky menších a středních firem, hraje prim i takzvaná systémová připravenost. Pokud by se tomu totiž chtěl věřitel věnovat sám, narazí na celou řadu komplikací, kterou má outsourcovaný specialista s předstihem připravenou. Je to logické: Právní specialisté se na změnu legislativy vždy připraví s předstihem. Firmy se ovšem právním záležitostem věnují, až když tyto nastanou – a to opět zdržuje na cestě k domáhání se dlužných peněz.

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: