> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Zlínský kraj - Brownfieldy

Zlínský kraj - Brownfieldy

Numer okazji inwestycyjnej: 1914

Informacje podstawowe:

Gmina:Zlínský kraj
Lokalizacja:Region Zlin
Teren katastralny:Brak danych
Powierzchnia :Brak danych
Cena:Wedłóg umowy
Sposób nabycia przez inwestora:Kupno
Własność:Brak danych
Regulacja: Regulacja: Brak danych
Obciążenie organiczne: Brak danych
Konserwatora Zabytków: Brak danych
Przygotowanie lokacji do regeneracji : Brak danych
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: Brak danych
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: Brak danych
  Autobus: Brak danych
  Kolejowej: Brak danych
  Bocznica kolejowa: Brak danych
  Drogi dojazdowej: Brak danych
Rodzaj OI:Budynki
Działki z budynkiem
Typ OI:Brownfieldy

Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, popřípadě málo využívaných ploch a objektů po průmyslové či zemědělské činnosti tzv. „brownfields“, které lze za podmínek vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje.

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007–2013“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Finální podobu koncepce naleznete ZDE

V návaznosti na realizaci aktivit koncepčního charakteru v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007–2013“ zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jako strategického rozvojového dokumentu, který bude představovat klíčový a určující materiál při řešení dané problematiky brownfields v kraji. V listopadu 2008 byl vybrán dodavatel zpracování Strategie, a to ostravská společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech.

Záměry Zlínského kraje v oblasti brownfields jsou:

 • revitalizace starých nevyužívaných, popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti,
 • zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields
 • zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
 • zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
 • vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
 • zmapování a specifikace současného stavu lokalit brownfields v kraji
 • analýza investičního prostředí
 • návrh postupu řešení revitalizace a využití lokalit brownfields na základě principů udržitelného rozvoje
 • vytvoření systému propagace – nabídky brownfields potencionálním investorům
 • vytvoření nástrojů a opatření k podpoře regenerace brownfields.

V návaznosti na stanovisko MŽP ČR byly katalogové listy u stávajících i nově doplněných lokalit brownfields ve Zlínském kraji doplněny o novém kritérium. Jejich aktuální znění naleznete ZDE.

Ze seznamu všech zmapovaných brownfields ve Zlínském kraji bylo na základě multikriteriální analýzy (kriteriální bodovací systém) vybráno 37 lokalit, které byly zařazeny do výběrového seznamu (short-list) a jsou podrobně charakterizovány formou projektových záměrů. Cílem projektových záměrů je popsat či navrhnout nový způsob využití, případně identifikovat zdroje na spolufinancování, stanovit odhad nákladů na regeneraci a zjistit angažovanost vlastníka předmětné lokality v procesu regenerace. Jednotlivé lokality jsou v různém stupni přípravy projektového záměru a další velkou roli hrají vlastnické vztahy, a to i při malém množství vlastníků.

V rámci návrhové části Strategie byla definována vize, priority, opatření a aktivity, kterými kraj aktivně přispěje k revitalizaci brownfields, včetně identifikace možných zdrojů financování jejich revitalizace.

DATABÁZE A ON-LINE MAPA LOKALIT BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Jedním z hlavních výstupů zpracované Strategie je vytvoření on-line mapy a funkční databáze všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru, která je zveřejněna na portálu mapových služeb v sekci on-line mapy

Databáze poskytuje v reálném čase relevantní informace podle požadovaných kritérií ze strany potenciálních investorů. V databázi je možné vyhledávat fulltextově, podle jednotlivých atributů, popřípadě lze kombinovat oba způsoby. Správcem databáze je Zlínský kraj, který bude ve spolupráci s vlastníky jednotlivých brownfields databázi průběžně aktualizovat a doplňovat o nové lokality typu brownfields.

ON-LINE MAPA (mapové projekty) BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Databáze je propojena s on-line mapou. Základní postupy a pravidla práce s databází a mapou, včetně výkladu základních pojmů jsou obsaženy v Pravidlech k mapovému projektu a databázi brownfields ve Zlínském kraji.

Aktuální projektové záměry brownfields ve Zlínském kraji

Pliki do sciągnięcia:

Nazwa pliku Typ Wielkość pliku
Cukrovar Hulín Dokument PDF 497 kB
Pivovar Jarošov Dokument PDF 485 kB
Pivovar Brumov Dokument PDF 559 kB
Dílny Valašské Klobouky Dokument PDF 646 kB
Dřevárna Vizovice Dokument PDF 541 kB
Farma Zálesí Dokument PDF 467 kB
Farma Zborovice Dokument PDF 477 kB
Farma Žopy Dokument PDF 519 kB
Farma Troubky Dokument PDF 521 kB
Abrhámova cihelna Kunovice Dokument PDF 482 kB
Cukrovar - Hulín Dokument PDF 497 kB
Areál bývalého pivovaru Kroměříž Dokument PDF 381 kB
Areál RCP Nedašova Lhota Dokument PDF 546 kB
Armádní velkosklad PH Halenkov Dokument PDF 601 kB
Baťův areál Zlín Dokument PDF 712 kB
Cihelna Litenčice Dokument PDF 479 kB
Cihelna Napajedla Dokument PDF 426 kB
Cihelna Osvětimany Dokument PDF 647 kB
Cihelna Vážany Dokument PDF 525 kB
COK Farma Mikulůvka Dokument PDF 485 kB
ČD Morkovice Dokument PDF 484 kB
Dřevařský závod Svatý Štěpán Brumov Dokument PDF 541 kB
Farma Blišice Dokument PDF 540 kB
Farma Brusné - Slavkov Dokument PDF 547 kB
Farma Buchlovice Dokument PDF 511 kB
Farma Cetechovice Dokument PDF 479 kB
Farma Čubov Nový Hrozenkov Dokument PDF 552 kB
Farma Dřínov Dokument PDF 293 kB
Farma Hlinsko Dokument PDF 366 kB
Farma Honětice Dokument PDF 497 kB
Farma Chomýž Dokument PDF 423 kB
Farma Chválkovice Dokument PDF 391 kB
Farma Jankovice Dokument PDF 602 kB
Farma Jarohněvice Dokument PDF 422 kB
Farma Jasenná Dokument PDF 548 kB
Farma Kateřinice Dokument PDF 484 kB
Farma Kochavec Dokument PDF 603 kB
Farma Kvasice Dokument PDF 543 kB
Farma Lhota Dokument PDF 377 kB
Farma Libosváry Dokument PDF 426 kB
Farma Litenčice Dokument PDF 474 kB
Farma Machová Dokument PDF 426 kB
Farma Maršov Dokument PDF 533 kB
Farma Medlov Dokument PDF 411 kB
Farma Nedašov Dokument PDF 536 kB
Farma Němčice Dokument PDF 480 kB
Farma Nevšová Dokument PDF 480 kB
Farma Nezdenice Dokument PDF 480 kB
Farma Osvětimany Dokument PDF 480 kB
Farma Pačlavice Dokument PDF 398 kB
Farma Přílepy Dokument PDF 405 kB
Farma Popovice Dokument PDF 516 kB
Farma Podkopná Lhota Dokument PDF 517 kB
Farma Pašovice Dokument PDF 526 kB
Farma Roštín Dokument PDF 549 kB
Farma Rymice Dokument PDF 503 kB
Farma Skaštice Dokument PDF 428 kB
Farma Skavsko Dokument PDF 545 kB
Farma Slavkov Dokument PDF 520 kB
Farma Slížany Dokument PDF 460 kB
Farma Spytihněvský dvůr Dokument PDF 394 kB
Farma Svárov Dokument PDF 501 kB
Farma Tetětice Dokument PDF 448 kB
Farma Zděchov Dokument PDF 543 kB
Farma Vlčková Dokument PDF 509 kB
Farma Velká Lhota Dokument PDF 586 kB
Farma Valašské Klobouky Dokument PDF 524 kB
Farma Veletiny Dokument PDF 625 kB
Farma Vlachova Lhota Dokument PDF 591 kB
Filmový areál ve Zlíně Dokument PDF 499 kB
Hala Horní Lideč Dokument PDF 534 kB
Havřická cihelna Uherský Brod Dokument PDF 568 kB
Hnojiště Ludslavice Dokument PDF 461 kB
Hraniční přechod Střelná Dokument PDF 406 kB
Chronotechna Strání Dokument PDF 521 kB
Kasárna Zářičí Dokument PDF 423 kB
Libosvárova cihelna Kunovice Dokument PDF 500 kB
Lihovar Zástřizly Dokument PDF 462 kB
Medika Vizovice Dokument PDF 443 kB
Mlékárna Kyselovice Dokument PDF 553 kB
Nákupní středisko a dům služeb Dolní Bečva Dokument PDF 526 kB
Nemocnice Uherské Hradiště Dokument PDF 542 kB
Panský dvůr Kunovice Dokument PDF 528 kB
Pivovar Uherský Ostroh Dokument PDF 606 kB
Pod přehradou Karolinka Dokument PDF 624 kB
Průmyslový areál Slavičín Dokument PDF 673 kB
Průmyslový areál UNITEX Hulín Dokument PDF 498 kB
Rekreační areál Podkopná Lhota Dokument PDF 624 kB
Rekreační objekt SSM Pozlovice Dokument PDF 566 kB
Rozestvěný průmyslový areál Kroměříž Dokument PDF 624 kB
Rybalkovy kasárna Kroměříž Dokument PDF 604 kB
Sad Pačlavice Dokument PDF 511 kB
Skelet Jižní Svahy Dokument PDF 577 kB
Sklárna Karolinka Dokument PDF 534 kB
Starý mlýn Lhotka nad Bečvou Dokument PDF 535 kB
Zemědělský areál Kudlov Dokument PDF 111 kB
Statek Bojkovice Dokument PDF 489 kB
Statek Hulín Dokument PDF 463 kB
Sýpka Cetechovice Dokument PDF 528 kB
Škola Brumov Dokument PDF 498 kB
Uhlí Rajnochovice Dokument PDF 557 kB
Ulice Průmyslová Uherské Hradiště Dokument PDF 514 kB
Vojenský areál Divnice Dokument PDF 489 kB
Vojenský areál Velké Těšany Dokument PDF 401 kB
Výrobní a skladový areál Svatý Štěpán Brumov-Bylnice Dokument PDF 492 kB
Vytěžené území cihelny Malenovice Dokument PDF 587 kB
Zahradnictví Malenovice Dokument PDF 595 kB
Zámečnictví Zlámanka Dokument PDF 477 kB
Zámek Liptál Dokument PDF 504 kB
Zámek Přílepy Dokument PDF 484 kB
Zámek Zdislavice Dokument PDF 653 kB
Zbytkový statek Hluk Dokument PDF 657 kB
Zelinářství Uherský Ostroh Dokument PDF 591 kB
Areál koupaliště Machová Dokument PDF 489 kB
Průmyslový areál Rožnov pod Radhoštěm Dokument PDF 315 kB

Więcej informacji o lokalizacji

 • Informacje podstawowe
 • Mapy

Informacje kontaktowe

Ing. Ivana Habartová
Oddělení absorpční kapacity
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Telefon:
+420 577 043 419

E-mail:
ivana.habartova@kr-zlinsky.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2020 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: