> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Budova

Budova

Numer okazji inwestycyjnej: 2481

Informacje podstawowe:

Gmina:Horní Lhota
Lokalizacja:Opava
Teren katastralny:Horní Lhota
Powierzchnia :Brak danych
Cena:1 095 000 Kč - minimální kupní cena
Własność:Brak danych
Regulacja: Regulacja: Brak danych
Obciążenie organiczne: Brak danych
Konserwatora Zabytków: Brak danych
Przygotowanie lokacji do regeneracji : Brak danych
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: Brak danych
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: Brak danych
  Autobus: Brak danych
  Kolejowej: Brak danych
  Bocznica kolejowa: Brak danych
  Drogi dojazdowej: Brak danych
Rodzaj OI:Budynki
Typ OI:Następne

Budova, část obce Horní Lhota, č.p. 82, způsob využití bydlení na parcele st. 347/1, LV:104 a st. 347/2, LV:572, včetně součástí (venkovní betonové schodiště) a příslušenství (biologický septik) v k.ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota, vedená u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava a zapsaná na LV č. 60000.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

Obrázek

Obrázek
  • Informacje podstawowe

Informacje kontaktowe

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál
Březinova 6
746 01 Opava

Ing. Rozehnalová

Telefon:
+420 553 690 108

paní Blažejová

Telefon
+420 553 690 104

Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2021 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: