> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Budova

Budova

Numer okazji inwestycyjnej: 2571

Informacje podstawowe:

Gmina:Býkov-Láryšov
Lokalizacja:Bruntal
Teren katastralny:Býkov-Láryšov
Powierzchnia :Brak danych
Cena:283 318 Kč - minimální kupní cena
Sposób nabycia przez inwestora:Przetarg
Własność:gmina
Regulacja: Regulacja: Brak danych
Obciążenie organiczne: Brak danych
Konserwatora Zabytków: Brak danych
Przygotowanie lokacji do regeneracji : Brak danych
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: Brak danych
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: Brak danych
  Autobus: Brak danych
  Kolejowej: Brak danych
  Bocznica kolejowa: Brak danych
  Drogi dojazdowej: Brak danych
Rodzaj OI:Budynki
Typ OI:Następne

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava
oznamuje vyhlášení výběrového řízení OOP/066/2012/5
na zjištění zájemce o koupi nemovitosti

  • budova v části obce Láryšov, č.p. 126, způsob využití jiná stavba na parcele St. 155, LV 108 včetně příslušenství (jímka) v katastrálním území Býkov, obec Býkov-Láryšov, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000.

Minimální kupní cena je 283 318 Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

Więcej informacji o lokalizacji

Informacje kontaktowe

pí. Blažejová
Telefon:
+420 553 690 104


Ing. Stančíkové Telefon:
+420 553 690 125
Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: