> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Numer okazji inwestycyjnej: 2705

Informacje podstawowe:

Gmina:Jakubčovice
Lokalizacja:Opava
Teren katastralny:Hradec nad Moravicí
Powierzchnia :Brak danych
Cena:35 000 Kč
Sposób nabycia przez inwestora:Kupno
Własność:Brak danych
Regulacja: Regulacja: Brak danych
Obciążenie organiczne: Brak danych
Konserwatora Zabytków: Brak danych
Przygotowanie lokacji do regeneracji : Brak danych
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: Brak danych
    Wody: Brak danych
    Kanalizacja : Brak danych
    Gazu: Brak danych
    Dane i łącza telekomunikacyjne: Brak danych
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: Brak danych
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: Brak danych
  Autobus: Brak danych
  Kolejowej: Brak danych
  Bocznica kolejowa: Brak danych
  Drogi dojazdowej: Brak danych
Rodzaj OI:Działki
Typ OI:Ziemia rolniczo-użytkowa, staw, las

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. OOP/050/2013/4 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí

§ pozemková parcela 468/5 o výměře 417 m2, ostatní plocha, neplodná půda

§ pozemková parcela 468/15 o výměře 1790 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá

včetně součástí (část stavby vodního díla Důlky na pozemcích pozemková parcela 468/5 a pozemková parcela 468/15, trvalé porosty – 1 ks třešeň ptačí)

v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsaných na LV č. 60000.

Minimální kupní cena je 35.000,– Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u Ing. Rozehnalové, telefon 553 690 108 nebo paní Šejdové, telefon 553 690 103 a

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: