> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Moravskoslezský kraj - Průmyslové zóny

Moravskoslezský kraj - Průmyslové zóny

Numer okazji inwestycyjnej: 74

Informacje podstawowe:

Gmina:Brak danych
Lokalizacja:Region  Morawsko-śląski
Teren katastralny:Brak danych
Powierzchnia :Brak danych
Cena:Wedłóg umowy
Sposób nabycia przez inwestora:Kupno
Własność:Brak danych
Regulacja: Regulacja: nie
Obciążenie organiczne: nie
Konserwatora Zabytków: nie
Przygotowanie lokacji do regeneracji : nie
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: nie
    Wody: nie
    Kanalizacja : nie
    Gazu: nie
    Dane i łącza telekomunikacyjne: nie
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: nie
    Wody: nie
    Kanalizacja : nie
    Gazu: nie
    Dane i łącza telekomunikacyjne: nie
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: nie
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: nie
  Autobus: nie
  Kolejowej: nie
  Bocznica kolejowa: nie
  Drogi dojazdowej: nie
Rodzaj OI:Brak danych
Typ OI:Strefy przemysłowe

Hlavní průmyslové zóny

Průmyslové zóny jsou významné a perspektivní plochy nebo také plochy spolu s objekty, které jsou po všech stránkách připraveny k zahájení investičních projektů. Moravskoslezský kraj podporuje od 90. let přípravu těchto zón, jejich dokumentaci a eventuálně výstavbu infrastruktury a hledá pro tyto zóny za velmi výhodných podmínek vhodné investory.

V Moravskoslezském kraji se nachází dostatečné množství průmyslových zón v různém stavu připravenosti a především obsazenosti. Právě využití a obsazení nabízených ploch investory je velmi pozorně sledovaným měřítkem posuzování úspěšnosti těchto lokalit. Průměrná obsazenost průmyslových zón v kraji se pohybuje kolem 74%. Mezi nejúspěšnější průmyslové zóny patří:

  • průmyslová zóna v Karviné – Novém Poli a Kopřivnici, kde se reálně usadilo největší množství investorů a lokality mají rovněž opticky ráz prosperujících průmyslových parků. Lokalita v Karviné byla v 90. letech připravována jako pilotní projekt výstavby průmyslových zón na území dnešního kraje a tento časový náskok dokázala po pomalejším startu využít
  • plně byla obsazena rovněž lokalita Krnov – Červený Dvůr, která se musela pro velký zájem rozšířit, podobně jako Karviná
  • úspěšné jsou projekty typu Bolatice, které jsou z větší poloviny obsazeny menšími podnikatelskými subjekty
  • nově otevřená je také strategická průmyslová zóna Nošovice otevřená pro významného světového výrobce automobilů – firmu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), jejíž provoz byl zahájen v listopadu 2008.

Karolina je nepochybně nejvýznamnější lokalitou brownfields. Její poloha nemá v evropských městech velikosti Ostravy obdoby. Navazuje totiž bezprostředně na dnešní centrum města a se svými 32 ha plochy má všechny předpoklady k tomu, aby se stala novým obchodním, obytným, administrativním a společenským centrem Ostravy. Všechny pozemky byly podrobeny rozsáhlému dekontaminačnímu procesu, který byl ukončen koncem roku 2005.

V prosinci 2005 byla vyhlášena na toto území developerská soutěž na vyhledání zájemce o koupi pozemků na území Karolina za účelem jejich zastavění. Vítězem této soutěže se na konci června 2006 stala společnost Multi Development.

V létě 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí pro I. etapu výstavby na Nové Karolině, které umožnilo přesně podle plánu zahájit práce na projektech obchodního centra – dominanty I. etapy – kancelářských a rezidenčních objektů. Zahájení výstavby na Nové Karolině bude zahájeno v průběhu I.čtvrtletí roku 2008 a otevření I. etapy, do které spadá rovněž rekonstrukce historických budov Elektrocentrály a Ústředny je plánováno na jaro roku 2010.

Obrázek

Dolní oblast Vítkovic navazuje na lokalitu Karolina. Pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. V severní části se nacházejí vysoké pece, koksovna a její chemická část. Střední část soustřeďuje stále provozuschopnou strojírenskou výrobu. V jižní části se nacházela skupina průmyslových a administrativ­ních budov.

Poslední léta s sebou přinesla několik studií, které se zabývají nástinem možného rozvoje zmíněné lokality. Celý vítkovický komplex získal nového majitele, od něhož se v nejbližší době očekává vyjádření k budoucnosti oblasti.

Obrázek

Zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry a budované dálnice D47, podél ulice Bohumínské. V jižním sousedství s tímto územím se nachází bývalý chemický závod (MCHZ), který je v současnosti v rukou soukromého investora a chystá se jeho transformace pro komerční využití. Oblast zóny má charakter „sociálního brownfieldu“. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků. Tyto objekty fungovaly až do roku 1989, kdy dochází k částečnému vysídlení lokality. Tento jev poté vygradoval po povodních v roce 1997, kdy se tato oblast mění ve výše citovaný sociální brownfield.

Z tohoto důvodu byl v rámci území proveden hydrogeologický průzkum a území bylo vyhodnoceno jako ekologicky nezávadné. V současné době jsou upřesňovány záměry o budoucím využití území a zpracovává se technicko-ekonomická studie tohoto území. Projekt předpokládá převážně výstavbu nájemních administrativních objektů, případně výzkumných a poloprovozních provozů. Realizace této zóny se předpokládá formou PPP (Public Private Partnership).

Poslední léta s sebou přinesla několik studií, které se zabývají nástinem možného rozvoje zmíněné lokality. Celý vítkovický komplex získal nového majitele, od něhož se v nejbližší době očekává vyjádření k budoucnosti oblasti.

Obrázek

Więcej informacji o lokalizacji

Moravskoslezský kraj - Průmyslové zóny

Informacje kontaktowe

Moravskoslezský kraj - krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 595 622 222

Fax:
fax +420 595 622 126

E-mail:

Web:
www.kr-moravskoslezsky.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: