> Strona wstępna > CPM Marketplace > Okazje inwestycyjne > Žilinský samosprávný kraj - Katalóg investičných príležitostí

Žilinský samosprávný kraj - Katalóg investičných príležitostí

Numer okazji inwestycyjnej: 960

Informacje podstawowe:

Gmina:Brak danych
Lokalizacja:Region Zilina
Teren katastralny:Brak danych
Powierzchnia :Brak danych
Cena:Wedłóg umowy
Sposób nabycia przez inwestora:Kupno
Własność:Brak danych
Regulacja: Regulacja: nie
Obciążenie organiczne: nie
Konserwatora Zabytków: nie
Przygotowanie lokacji do regeneracji : nie
Infrastruktura: Sieci inżynierskie
  Link witryny zewnętrzne
    Energii elektrycznej: nie
    Wody: nie
    Kanalizacja : nie
    Gazu: nie
    Dane i łącza telekomunikacyjne: nie
  Dystrybucja wewnętrzna
    Energii elektrycznej: nie
    Wody: nie
    Kanalizacja : nie
    Gazu: nie
    Dane i łącza telekomunikacyjne: nie
Serwisowanie transpotu
  Autostrada / 30 km drogi ekspresowej: nie
  Międzynarodowe lotnisko w 100 km: nie
  Autobus: nie
  Kolejowej: nie
  Bocznica kolejowa: nie
  Drogi dojazdowej: nie
Rodzaj OI:Działki
Budynki
Działki z budynkiem
Typ OI:Brownfieldy
Greenfields
Strefy przemysłowe
Obiekty historyczne
Powierzchnie rozwojowe-strefy mieszkalne
Ziemia rolniczo-użytkowa, staw, las

Žilinský kraj patrí medzi najpodporovanejšie regióny v Slovenskej republike z hľadiska poskytnutých investičných stimulov. V rokoch 2001 – 2007 bolo v Žilinskom kraji podporených celkovo osem investičných projektov v celkovom objeme 12 583, 873 mil. Sk (417,71 mil. EUR). Prevažným podporovaným odvetvím bol automobilový priemysel, ktorý sa aj vďaka tejto podpore stal ťahúňom hospodárskeho rastu regiónu. Pomoc schválená pre KIA MOTORS je najväčšou z hľadiska objemu, je aj najdrahšou pomocou z hľadiska nákladov na vytvorené pracovné miesta a investície vyvolané u prijímateľa zo všetkých podporených projektov v Slovenskej republike. Na rozdiel od európskych producentov nemohol kórejský výrobca počítať s dodávkami z blízkych krajín, čo malo za následok príchod ďalších kórejských dodávateľov spoločnosti KIA MOTORS (napr. Dong Wong Metal Industry, Dong Hee, Mobis, Hysco). Dodávky pre investora od slovenských dodávateľov predstavovali 75 % až 90 % nákupov realizovaných v Slovenskej republike v prípravnej fáze. Podobne aj vo výrobnej fáze je podiel lokálnych nákupov a dodávok z firiem lokalizovaných v Slovenskej republike relatívne vysoký a prevyšuje počet zahraničných dodávateľov. Aj na základe Nariadenia vlády č. 145/2008 patrí Žilinský kraj medzi štyri najpreferovanejšie regióny v Slovenskej republike, u ktorých môže maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer dosiahnuť 50% celkových nákladov.

Žilinský kraj je miesto s nezanedbateľným investičným potenciálom.
Katalóg investičných príležitostí Žilinského kraja je prehľadná databáza investičných možností v kraji a súčasne aj zdroj informácií o stave investičného prostredia pre podnikateľa.

  • Informacje podstawowe

Informacje kontaktowe

Žilinský samosprávný kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Telefon:
+421 415 032 111
E-mail:
kip@zask.sk
Web:
vtpzilina.sk/kip

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: