> Strona wstępna > Plany zagospodarowania przestrzennego > Jihomoravský kraj - územní plán

Jihomoravský kraj - územní plán

Informacje podstawowe:

Obsah geoportálu:

  • Technické limity využití území
  • Přírodní limity využití území
  • Pasportní listy územních plánů vybraných obcí
  • Rastrové územní plány s propojením do vyhlášky
  • Vektorové územní plány zpracované podle jednotné metodiky
  • Účelová katastrální mapa s nahlížením do katastru nemovitostí

Mapy

Informacje kontaktowe

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 54165 1111

Fax:
fax +420 54165 1209

E-mail:

Web:
www.kr-jihomoravsky.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

Zalogować użytkownikaxxx: