> Strona wstępna > Plany zagospodarowania przestrzennego > Praha - územní plán

Praha - územní plán

Informacje podstawowe:

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl pořízen postupem stanoveným zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhláškou 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění.

Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Pořizovatelem územního plánu a zároveň zpracovatelem byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1.

Více informací zde

Mapy

CZ | EN | PL

Zalogować

Zalogować użytkownikaxxx: