> Strona wstępna > Przetargi - wykonawcy > TED - Tenders Electronic Daily

TED - Tenders Electronic Daily

Informacje podstawowe:

Lokalizacja:-
Powierzchnia :-
Przetargi:Ano
Obrázek
  • TED (Tenders Electronic Daily) je on-line verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“ vyhrazenému pro evropské veřejné zakázky.
  • TED poskytuje volný přístup k obchodním příležitostem. Je aktualizován pětkrát týdně prostřednictvím přibližně 1500 oznámení o veřejných zakázkách z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a mimo něj.
  • Můžete prohlížet, vyhledávat a třídit oznámení o zakázkách podle země, regionu, obchodního sektoru a využívat i další služby.
  • Informace týkající se každého zakázkového dokumentu jsou zveřejněny ve 23 úředních jazycích Evropské unie. Všechna oznámení institucí Evropské unie jsou v těchto jazycích zveřejňována v úplném znění.

Oznámení o veřejných zakázkách

CZ | EN | PL

Zalogować

Zalogować użytkownikaxxx: