> Strona wstępna > Firmy na CPM > Inwestorzy > Developerzy > STING Development

STING Development

Produkty, usługi:

SLUŽBY DEVELOPERŮM V PĚTI KROCÍCH

  • zprostředkování služeb včetně reklamy v tisku a na internetu v rozsahu, který bude za všech okolností směřovat k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu prodeji a zařazení nemovitostí do databáze inzertních nabídek a její zveřejnění, poskytování informací třetím osobám
  • právní servis související s uzavíráním rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích kupních, kupních smluv, návrhů na vklad do katastru nemovitostí včetně zajištění právních konzultací, případně uzavření těchto smluvních aktů u notáře nebo v advokátní kanceláři
  • v případě prodeje nemovitosti jiné než pouze zasíťovaného pozemku, zajistí zprostředkovatel i koordinaci při řešení klientských změn až po samotné předání nemovitosti po kolaudaci
  • konzultační a poradenská činnost organizace a ekonomiky a to nejen s investorem, ale především s architekty, kteří zpracovávají projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a prováděcí projekt
  • zabezpečení možnosti získání finančních prostředků pro nákup nemovitosti formou hypotečního úvěru nebo stavebního spoření ze strany banky pro budoucí kupující ze strany investora

Přípravná fáze

Naše služby v oblasti developerských projektů začínají již ve fázi vyhledávání vhodných investičních příležitostí a pokračují úzkou spoluprací s investory a architekty. Spolu s investorem se podílíme na zpracování nabídek na odkupy pozemků, které jsou ve vlastnictví měst či obcí (municipality). Vkládáme své reference a doporučujeme architekty, se kterými již v této „nulté” fázi řešíme hmotu daného záměru. V každém případě je součástí nabídky také studie daného projektu a v neposlední řadě i ekonomika daného záměru, kterou dokážeme předložit.. Nespornou výhodou a naší silnou stránkou je, že každý projekt dostane zkušený makléř, který si jej bude řídit, koordinovat a řešit komplexně včetně klientských změn.

Realizační fáze

Ještě před fází vydání územního rozhodnutí zpracováváme analýzu daného projektu, vypracováváme marketingový plán s popisem všech propagačních aktivit, včetně načasování tak, aby se daný projekt stal rychle prodejným a efektivním. Následně tyto propagační aktivity sami realizujeme.

Za zmínku stojí také to, že STING Development se svou finanční spoluúčastí může na projektu podílet a díky svým zkušenostem, odbornými znalostmi a kvalitním personálním obsazením je schopna danou lokalitu vyhodnotit, vykoupit pozemky, zrealizovat přeparcelizaci, zasíťovat dané území a následně prodat jako pozemky určené k výstavbě rodinných domů.

Marketingové aktivity

  • Marketingový plán – podrobný popis projektu s cílem určení silných a slabých stránek projektu
  • Media plán – určení médií ve kterých budeme projekt prezentovat
  • Tvorba a realizace kampaní– příprava webových stránek, tištěné inzerce, POS materiálů, outdorové propagace a ostatních aktivit směřující k oslovení cílové skupiny zákazníků
  • Direct mail – přímé a adresné oslovení té cílové skupiny, která je na toto oslovení vhodná

Právní servis

Nedílnou součástí našich služeb je taktéž právní servis, což zahrnuje vypracování smluv, návrhy na vklad do katastru nemovitostí a taktéž služby finanční, kdy klientům pomáháme se zabezpečením možnosti získání finančních prostředků pro nákup nemovitosti formou hypotečního úvěru nebo stavebního spoření ze strany banky pro budoucí kupující.

STING Development

Informacje kontaktowe

STING Development
Jakubská 1/121
602 00 Brno
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 542 214 689

Fax:
fax +420 542 214 688

E-mail:

Web:
www.stingdevelopment.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: