> Strona wstępna > Firmy na CPM > Inwestorzy > Developerzy > Contera

Contera

Produkty, usługi:

Property Development

Společnost Contera zajišťuje komplexní developerskou činnost, od nákupu pozemku přes vytvoření koncepce výstavby a plánu rozvoje k vypracování projektové dokumentace včetně potřebných povolení , řízení výstavby až po uvedení stavby do provozu .

V oblasti developmentu nemovitostí se Contera zaměřuje především na průmyslové stavby a komerční nemovitosti v atraktivních lokalitách v rámci ČR a CEE. Již od prvopočátku je celý projekt veden k nejvyšší možné míře spokojenosti zákazníka, což je jeden ze stěžejních cílů společnosti.

Project Management

Náš systém umožňuje zákazníkovi jednání s jediným partnerem, který je plně zodpovědný za celý projekt, případně jeho část. Project Manager zastupuje zákazníka při koordinaci a řízení všech fází stavby od studie proveditelnosti přes projektové práce, výběrová řízení, koordinaci příslušných povolení, koordinaci výstavby, přejímacích řízení, řešení záručních a pozáručních oprav, až po nastavení provozních podmínek staveb. Project Manager rozděluje jednotlivé úkoly v rámci projektu a zajišťuje, aby byly práce na projektu správně naplánovány z hlediska časových termínů i finančních, materiálových a lidských zdrojů tak, aby celá výstavba splnila stanovené cíle. Funkce Project Managera zahrnuje veškeré požadované technické, finanční, plánovací, obstaravatelské a stavebně manažerské činnosti v jednom integrovaném procesu řízení výstavby. Project Manager může poskytovat buď zcela nezávislou komplexní službu, nebo může působit v rámci vlastního odborného týmu zákazníka. Naše firma má zkušenosti s oběma pozicemi i jejich modifikacemi.

Construction Management

Služba Construction Managementu rozšiřuje rozsah činností Project Managementu během stavební fáze o přímé řízení stavebních prací. Construction Management je profesionální způsob plánování, koordinace, řízení, kontroly a zabezpečování provádění projektu tak, aby byly splněny všechny požadavky zákazníka na délku výstavby, náklady a kvalitu díla.

Veškeré stavební práce jsou v případě metody Construction Managementu fyzicky prováděny jednotlivými zhotoviteli, kteří jsou v přímých smluvních vztazích se zákazníkem. Projektová dokumentace je prováděna organizací, která je též v přímém smluvním vztahu se zákazníkem, avšak Construction Manager může zodpovídat za koordinaci její činnosti.

Způsob výstavby pomocí Construction Managementu dává zákazníkovi plnou kontrolu nad průběhem celého projektu a umožňuje mu ovlivňovat časový průběh, náklady a kvalitu celého díla, což tradiční způsoby výstavby zpravidla neumožňují. Při službě CM poskytuje CONTERA Management zákazníkovi své služby projektanta a stavebního dodavatele, zejména své technické a řídící znalosti a zkušenosti, které však pro zákazníka neznamenají dodatečné náklady.

Vzhledem k tomu, že jsou veškeré stavební práce prováděny zhotoviteli vybranými ve výběrovém řízení, kteří jsou poté v přímém smluvním vztahu se zákazníkem, má zákazník možnost kontrolovat a zásadně ovlivňovat celý proces výstavby. Systém Construction Managementu podporuje konkurenční boj mezi specializovanými subdodavateli při jednotlivých výběrových řízeních, čímž významně snižuje celkové náklady stavby.

Consultancy

CONTERA Management rovněž nabízí následující poradenské služby v různých fázích výstavby: Předrealizační poradenství

Naše zkušenost ukazuje, že největší úspory při výstavbě je možno dosáhnout důkladnou analýzou projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování. Naše předrealizační poradenství představuje kompletní službu pro definování zákazníkových záměrů, posuzování vznikající projektové dokumentace, pečlivou optimalizaci technických řešení, zhodnocení použití případných alternativních materiálů a stavebních technologií, posouzení proveditelnosti stavby a zkontrolování odhadu nákladů a harmonogramů z hlediska kompletnosti a přesnosti. Včasným zapojením společnosti v předrealizační fázi lze podstatně zvýšit celkovou užitnou hodnotu stavby.

Poradenství při výstavbě

Tato služba zahrnuje pečlivou kontrolu a analýzu konečného návrhu stavby, poradenství při zajišťování stavebních dodávek a případně nabízí zákazníkovi zastoupení zkušenými pracovníky během vlastní výstavby, závěrečných zkoušek a uvádění do provozu.

Contera

Informacje kontaktowe

Contera
Hornopolní 3308/40
702 00 Ostrava
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 725 607 777

E-mail:

Web:
www.contera.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: