> Strona wstępna > Firmy na CPM > Partnerzy CPM > Izby handlowe, stowarzyszenia > Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Informacje uzupełniające:

Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech.

Hospodářská komora České republiky je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o:

 • hospodářství
 • ekonomických podmínkách
 • právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím.

Hospodářská komora České republiky:

 • poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností
 • organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost
 • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
 • zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů
 • zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace.

Hospodářská komora ČR se podílí:

 • na řešení problémů zaměstnanosti
 • na odborné přípravě k výkonu povolání
 • podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Hospodářská komora České republiky navazuje a rozvíjí styky s obdobnými institucemi v zahraničí, je členem:

 • sdružení evropských obchodních komor Eurochambres a UEAPME
 • evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů
 • na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími.

Hospodářská komora ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje více než 13 tisíc členů. Podíl členských firem HK ČR na celkovém HDP v České republice je 60%, členské firmy Hospodářské komory ČR zaměstnávají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky. Hospodářská komora ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a okresními a regionálními hospodářskými komorami, které naleznete v 62 městech a obcích České republiky. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena živnostenskými společenstvy, jejichž počet činí v současné době 72.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Informacje kontaktowe

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava Mariánské Hory
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 597 479 333

Fax:
fax +420 597 479 324

E-mail:

Web:
www.khkmsk.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: