> Strona wstępna > Firmy na CPM > Plzeň

Plzeň

Informacje uzupełniające:

Díky své výhodné poloze na křižovatce obchodních cest bylo město Plzeň vždy významným obchodním i kulturním centrem plzeňského regionu. V současnosti město nadále profituje z výhodné geografické polohy v centru Evropy, vynikajícího silničního spojení s hlavním městem České republiky, sousedním Německem (dálnice D 5) a blízkosti pražského mezinárodního letiště Ruzyně. Město Plzeň má bohaté zkušenosti se zahraničními investicemi a podpora příchodu investorů je zakotvena i v Programu rozvoje města Plzně. Základem strategie města je proto podpora společností, rozhodnutých ve městě investovat.

Přelom tisíciletí spojený s dalšími významnými událostmi ovlivňujícími rozvoj naší společnosti – změna v uspořádání veřejné správy (vznik krajů) a vstup do Evropské unie, byl příležitostí pro ohlédnutí se za uplynulým obdobím a pro zamyšlení nad budoucností – to vše vedlo k rozhodnutí pořídit Program rozvoje města Plzně. Jedním z hlavních úkolů tohoto strategického dokumentu bylo zhodnotit, co se ve městě za uplynulých deset let změnilo. Na základě výsledků všestranné analýzy se pak hledaly vize budoucnosti Plzně v horizontu dalších patnácti let. Výsledkem práce bylo přenesení vize budoucího města do konkrétních cílů, opatření a aktivit, které se stále realizují.

Veškeré diskuse o zpracování Programu spojovala myšlenka principu partnerství – z tohoto důvodu byli ke spolupráci na přípravě Programu přizvání odborníci z významných institucí ve městě, podnikatelé, neziskové organizace i veřejnost.

Program obsahuje tři základní části – část analytickou, část návrhovou a část implementační.
Část analytická zahrnuje situační analýzu, SWOT analýzu (silné a slabé stránky, ohrožení a příležitosti) a definování hlavních problémů rozvoje města. Část návrhová je zaměřena na stanovení vize rozvoje města Plzně, prioritních oblastí, cílů a opatření a definování aktivit pro naplňování cílů a opatření.
Část návrhová rovněž definuje postup implementace a aktualizace Programu.
Část implementační se v přípravě realizačních plánů na daný rok věnuje realizaci konkrétních aktivit/projektů v následujících prioritních oblastech:

  • Koordinace investiční výstavby (nesleduje se v rámci realizačních plánů)
  • Optimalizace hospodaření města s movitým a nemovitým majetkem (nesleduje se v rámci realizačních plánů)
  • Obyvatelstvo, suburbanizace, vnitřní prostředí města
  • Doprava
  • Výzkum, inovace a nové technologie
  • Prezentace města, cestovní ruch
  • Rozvojové plochy pro zajištění zaměstnanosti
  • Předcházení krizovým situacím

Program zakládá ve městě dlouhodobý proces strategického plánování. Je to dokument otevřený, průběžně aktualizovaný podle měnících se vnějších i vnitřních podmínek města.

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ

SILNIČNÍ DOPRAVA

Plzeň je křižovatkou tří hlavních dopravních tepen evropské dopravní sítě:
E 50 Německo – Rozvadov – Plzeň – Praha – Slovensko
E 49 Německo – Vojtanov – Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice – Rakousko
E 53 Plzeň – Železná Ruda – Německo

Plzeň má široký systém místní dopravy. Město zajišťuje dopravu obyvatelstva na 39 linkách. Z těchto linek jsou 3 linky tramvajové, 6 trolejbusových, 21 autobusových linek, linky pro tělesně postižené občany a 3 noční linky. Celková délka tratí je 365 km.

Obrázek

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Centrální autobusové nádraží v Plzni je jedno z největších v České republice. Jsou zde odbavovány nejen místní autobusové linky, ale i spoje dálkových vnitrostátních a mezistátních autobusových linek. Celkem se zde za 24 hodin odbaví 221 spojů.

V rámci České republiky odjíždí autobusy do těchto velkých měst, např.:
Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Jihlava, Ústí nad Labem, Cheb, Karlovy Vary, Tábor, Sokolov

Přes Centrální autobusové nádraží vedou mezinárodní linky do těchto států:
Anglie, Německa, Francie, Belgie, Holandska, Ukrajiny, Španělska, Švýcarska, Lucemburska

Tyto linky zajistí pravidelné spojení s mnoha evropskými městy např.:
Paříž, Londýn, Rotterdam, Frankfurt n/M, Stuttgart, Mnichov, Amsterdam, Brussel, Madrid, Luxemburg, Bern, Zurich, Barcelona, Ženeva, Bonn, atd.

Obrázek

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Plzeň tvoří významný železniční uzel, ve kterém se sbíhají trati ze šesti hlavních směrů: od Prahy, Chebu, Českých Budějovic, Domažlic, Železné Rudy a Žatce. Počátky železničního spojení Plzně se světem spadají do roku 1861, kdy byl postaven první úsek tzv. České západní dráhy z bavorského Brodu nad Lesy do Plzně – Skvrňan.

Přes Plzeň jezdí vlaky vyšší kvality EC a IC a mezinárodní rychlíky, které umožňují přímé spojení s: Frankfurtem nad Mohanem, Mnichovem, Norimberkem a Stuttgartem.

Obrázek

LETECKÁ DOPRAVA

Nejbližší letiště pro účely civilní dopravy je mezinárodní letiště v Praze – Ruzyni, které je od města Plzně vzdáleno 85 km po dálnici (cca 60 min.). Z tohoto letiště zajišťují dopravu do celého světa kromě dalších leteckých společností i České aerolinie. Ty nabízejí spojení z Prahy do více než 50 destinací v Evropě, Severní Americe, Asii, severní Africe a na Středním východě.

Letecká doprava v Plzni
Od 1.7. 2001 je letiště Plzeň/Líně mezinárodní neveřejné letiště pro lety VFR tj. za podmínek viditelnosti ve dne.

Plzeň

Informacje kontaktowe

Plzeň
Nám. Republiky 1
306 32 Plzeň
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 378 032 550

Telefon 2:
work +420 378 032 551

E-mail:

Web:
www.plzen.eu

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2022 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: