> Strona wstępna > Firmy na CPM > Brno

Brno

Informacje uzupełniające:

Brno, dynamicky se rozvíjející metropole Jihomoravského kraje, je městem s vynikající polohou ve středoevropském prostoru ležící na křižovatce významných silničních a železničních transevropských dopravních sítí.

Brno má dlouholetou průmyslovou tradici a kvalitní průmyslovou základnu nabízející široké možnosti kooperace. Velkou výhodou průmyslu je jeho široká diverzifikace a šetrnost k životnímu prostředí.

Město má vysoce rozvinutý sektor služeb. Působí zde řada bank, pojišťoven, auditorských a poradenských firem, realitních kanceláří a call center. Vstupem zahraničních investorů dochází současné době k výraznému rozvoji tzv. strategických služeb. Maloobchodní sít a velikost prodejních ploch je plně srovnatelná s městy západní Evropy.

Brno je tradičním centrem mezinárodního obchodu a místem, kde se setkává západní Evropa se střední a východní Evropou. Brněnské veletrhy pořádají každoročně desítky specializovaných výstav a veletrhů, převážně s mezinárodní účastí.

Významné je i postavení Brna v oblasti vědy a výzkumu. Rozvinutá výzkumně-vývojová základna souvisí nejen s průmyslovou tradicí města, ale především se širokou nabídkou vysokých škol. Brno je druhé největší centrum vzdělávání v České republice nabízející kompletní spektrum studijních oborů. A právě vysoce kvalifikovaná pracovní síla je předností, na které chce město postavit své vize a strategie rozvoje do budoucnosti.

Jedinečným fenoménem v oblasti obchodu a služeb je výstavnictví, které je reprezentováno společností Veletrhy Brno, a.s.. Podíl Veletrhů Brno na celkovém veletržním a výstavním trhu České republiky je dominantní. Silnou stránkou brněnského výstavnictví vzhledem k výhodné lokaci a dlouholeté tradici je zprostředkování ekonomických kontaktů zemí střední a východní Evropy s vyspělými evropskými ekonomikami.

Dopravní napojení

Výhodou města Brna je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými dopravními tepnami spojujícími Evropu západní s východní a severní s jižní.

SILNIČNÍ DOPRAVA
Kvalitní dopravní infrastruktura umožňuje využití výhodné strategické polohy Brna i celého kraje. Město samotné leží na křižovatce dálnic D1 (Praha – Brno – Lipník nad Bečvou) a D2 (Brno – Bratislava), které jsou součástí transevropských magistrál: západ – východ (Francie-Ukrajina: E50) a sever – jih (Skandinávie-Balkán: E55, E65). Navazující dopravní infrastrukturu vytváří rychlostní komunikace E461 ve směru Svitavy-Brno-Pohořelice-Vídeň (napojující se ve Vídni na komunikace E49, E59) a rychlostní komunikace E462 směřující z Brna přes Ostravu a Český Těšín do polského Krakowa (napojující se v Krakowě na E77).

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Historickým vývojem má brněnská aglomerace většinu území propojenu železničními tratěmi a železnice má velký význam zejména pro příměstskou dopravu. V Brně se protínají dva multimodální koridory navazující na transevropskou síť TEN: IV. koridor Berlín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň/Bratislava a větev B VI. koridoru Gdaňsk – Katovice – Ostrava – Břeclav – Bratislava (s přímým napojením na Brno). Město Brno je začleněno do projektu evropské sítě vysokorychlostních tratí a mělo by se stát jedním z uzlových bodů této sítě.

IV. multimodální koridor je na území České republiky součástí 1. železničního koridoru, který byl z důvodu zkvalitnění dálkové železniční dopravy rozsáhle modernizován a koncem roku 2005 byly v úseku mezi Prahou, Brnem a Břeclaví nasazeny do provozu vysokorychlostní jednotky s naklápěcí skříní řady 680 – Pendolino. Napojení krajského města Brna na okolní evropská města zajišťuje rovněž několik vlaků kategorie Eurocity.

LETECKÁ DOPRAVA
Významnou výhodou města Brna je mezinárodní letiště I. kategorie – Letiště Brno a.s. , v Brně-Tuřanech (mezinárodní značení ICAO-LKTB). Jeho runway je 2 650 m dlouhá a 60 m široká. Svými technickými parametry a vybavením splňuje letiště mezinárodní standardy pro celoroční provoz všech typů letadel i za ztížených povětrnostních podmínek. V současné době jsou provozována tři pravidelná letecká spojení: Brno – Praha, Brno – Londýn a Brno – Moskva. Letiště také odbavuje charterové lety (např. do Řecka, Španělska, Tuniska, Bulharska, Černé Hory, Egypta, Chorvatska a Maroka).

V roce 2006 byla otevřena nová odbavovací hala, jež umožní odbavení cestujících podle pravidel daných Schengenskými smlouvami, a která nejen zvýší kapacity a komfort odbavení, ale zároveň podpoří novou prestiž letiště a regionu.

Služby pro investory

Rozsah služeb poskytovaných v Brně vyplývá z celkového významu druhého největšího města České republiky.

FINANCE

V Brně má své pobočky, filiálky, expozitury apod. kolem 30 českých i zahraničních bankovních ústavů. Patří mezi ně obchodní banky i specializované bankovní ústavy, jako jsou např. hypoteční banky a stavební spořitelny. Většina bankovních ústavů je sdružena v České bankovní asociaci, dobrovolném sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. V Brně má své sídlo nebo pobočku přibližně 30 komerčních pojišťoven.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Ve statutárním městě Brně sídlí renomované advokátní kanceláře se zaměřením na mezinárodní právo a právo EU, obchodní, občanské, pracovní, rodinné a trestní právo a právo duševního vlastnictví. Kanceláře poskytují komplexní právní služby: převody nemovitostí, konkurzy, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek a právní poradenství. Bližší informace lze získat na stránkách České advokátní komory, která má svou pobočku také na území města Brna.

Dále zde působí Notářská komora České republiky, která dohlíží na řádné vedení notářských úřadů, činnost notářů apod. Na území města má svou praxi okolo 20 notářů.

V městě Brně působí tyto soudy: Městský soud v Brně, Krajský soud v Brně, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud.

REALITY

Činnostmi v oblasti nemovitostí se v Brně zabývá řada podnikatelských subjektů. Některé z nich jsou sdruženy v Asociaci realitních kanceláří České republiky. Realitní kanceláře poskytují kompletní realitní servis pro oblast Jihomoravského kraje. Nabízí prodej, pronájem a výkup všech druhů nemovitostí, odhady, poradenství a další služby.

V této oblasti působí také neziskové občanské sdružení Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, která se zaměřuje na zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí, zvýšení informovanosti veřejnosti v dané oblasti, propagaci českého trhu s nemovitostmi a­pod.

AUDITOŘI A DAŇOVÍ PORADCI

V Brně působí 36 auditorských společností a přes 100 auditorů, kteří jsou vedeni Komorou auditorů České republiky. Komora auditorů, která má své sídlo v Brně, je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem za účelem regulace auditorské profese na území České republiky.

Dále zde má své sídlo Komora daňových poradců České republiky, která sdružuje všechny daňové poradce. V Brně sídlí daňoví poradci nabízející služby v oblasti všech druhů daní, daňové evidence, cla, účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění apod.

NÁBOR A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE

Nábor a výběr personálu pro podnikatele zabezpečuje v Brně řada specializovaných českých i zahraničních personálních agentur. V personální oblasti také působí Úřad práce Brno-město, který mimo jiné poskytuje zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti, vede evidenci volných pracovních míst, zájemců a uchazečů o zaměstnání apod.

OBCHODNÍ A HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO

Ve městě Brně má své sídlo Regionální hospodářská komora Brno, samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky. Regionální hospodářská komora Brno slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. Komora poskytuje zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání apod.

Brno

Informacje kontaktowe

Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 542 171 111

Fax:
fax +420 542 173 530

E-mail:

Web:
www.brno.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: