> Strona wstępna > Firmy na CPM > Partnerzy handlowi inwestorów > Usługi dla inwestorów > Doradcy > TPA Tax s.r.o.

TPA Tax s.r.o.

Produkty, usługi:

Poskytované služby

Audit

Daňové poradenství

Mezinárodní daňové poradenství

Daňové oddělení TPA Group

Transakční poradenství

Oceňování a znalecká činnost

Optimalizace nákupu

Interní audit a Risk Management

IFRS Reporting

Vedení účetnictví

Vedení mezd

Účetní a daňové vzděláváníAudit

Naše služby:

 • statutární audity
 • dobrovolné audity
 • interní audity
 • audit vnitřních kontrolních systémů
 • poradenství při konsolidacích
 • další ověřování dle přání a potřeb klientů

Veškeré naše služby jsou poskytovány jak v oblasti Českých účetních standardů, tak i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). …více

Daňové poradenství

Naše služby:

 • zpracování daňového přiznání právnických a fyzických osob
 • poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a dalších daní
 • poradenství v mezinárodních daňových otázkách
 • poradenství při zakládání a prodejích společnosti, při přeměnách společnosti, fúzích apod.
 • prověření určité společnosti s ohledem na daňová rizika z minulosti a případná rizika do budoucnosti, tzv. daňová due diligence
 • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností
 • poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva
 • komunikace s finančním úřadem, pomoc při daňových kontrolách, komunikace a hlášení pro ČNB, koordinace zúčastněných osob v různých obchodních transakcích apod. …více

Mezinárodní daňové poradenství

Naše služby:

 • poradenství v mezinárodních daňových otázkách
 • poradenství při zakládání a prodejích společností, při přeměnách společností, fúzích apod.
 • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností v mezinárodním měřítku
 • vyslání zaměstnanců do jiného státu …více

Daňové oddělení TPA Group

Tým zkušených specialistů Vám bude nápomocen svým komplexním přístupem a vysokou odborností. Mezinárodní zázemí a napojení na účetní a daňové oddělení TPA Horwath je naší konkurenční výhodou. …více

Náš tým poradců s dlouholetou praxí Vám pomůže zvýšit výkonnost společnosti, uskutečnit revitalizaci Vašeho podniku, či projít řízeným procesem reorganizace. Pomůžeme Vám s řešením problematických pohledávek. Napojení na účetní a daňové oddělení TPA Horwath a kombinace se službami Corporate Finance a Risk Managementu je naší konkurenční výhodou. …více

Transakční poradenství

Fúze a strukturování transakcí

Při spolupráci se zkušeným týmem specialistů v oblasti fúzí a transakcí s podnikem oceníte zejména komplexní přístup a vysokou odbornost našich služeb. S podporou našich poradců budou zamýšlené transakce hladce realizovány. Při strukturování transakcí Vás upozorníme na rizika, porovnáme náklady a přínosy jednotlivých variant řešení a pomůžeme Vám nalézt optimální postup pro Vaši situaci. Naši podporu můžete očekávat v oblasti účetnictví, daní, IFRS, znaleckého ocenění a celkového řízení a koordinace projektu. Ve spolupráci s renomovanými právními kancelářemi zajistíme rovněž kompletní právní servis. …více

Oceňování a znalecká činnost

Tým složený ze specialistů v oblasti oceňování a soudem jmenovaných znalců provede ocenění podle Vámi vymezeného účelu. Objektivní ocenění zajistíme volbou vhodné oceňovací metody. Naší předností je spolehlivá metodika, rychlost, zkušenosti a týmová práce specialistů z různých oblastí. Zajistíme pro Vás ocenění movitých věcí, nemovitých věcí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniku. …více

Optimalizace nákupu

Hledáte cestu, jak zvýšit Vaši konkurenceschop­nost?

Ověřili jste si, jak dobře funguje Váš nákup?

Pokud ne, možná jste cestu právě našli …

… cestu, po které nemusíte jít sami.

Pomůžeme Vám najít odpověď na důležitou otázku:

Jak snížit nákupní náklady a dosáhnout měřitelných úspor? …více

Interní audit a Risk Management

Interní audity

Nabízíme širokou škálu služeb interního auditu, které poskytujeme formou outsourcingu, případně cosourcingu. Jsme připraveni zajistit interní audit v podobě, která bude vyhovovat Vašim potřebám:

 • procesní audity
 • definování/pro­věření systému vnitřních kontrol
 • navázání systému vnitřních kontrol na proces řízení rizik
 • integrace procesů fúzujících společností
 • ujištění o funkčnosti procesů pro nového vlastníka akvírované společnosti
 • ověření dodržování externích předpisů a interních pravidel

Zabezpečujeme specializované interní audity pro obchodníky s cennými papíry. Využití našich služeb Vám zajistí soulad s připravovanou vyhláškou ČNB, která stanovuje, aby interní auditoři obchodníků s cennými papíry měli odbornou praxi na finančních trzích.

Dále Vám můžeme pomoci definovat metodiku interních auditů, případně zabezpečit její oponování, nastavíme potřebné procesy a proškolíme Váš tým. …více

IFRS Reporting

Naše služby:

 • navržení vhodné struktury reportingu
 • praktická aplikace reportingu dle požadavků mateřské společnosti
 • definování odlišností účetnictví dle českých účetních standardů
 • pravidelné vyhotovování reportingu …více

Vedení účetnictví

Naše služby:

 • zpracování účetní agendy
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty (ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů)
 • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
 • vedení účetnictví pod stálým dohledem odborníků (tj. daňového poradce či auditora)
 • provedení či nastavení reportingů i bez vlastního zpracování účetnictví (např. reporting dle IFRS nebo dle přání vedení společnosti) …ví­ce

Vedení mezd

Naše služby:

 • průběžné zpracování agendy příjmů ze závislé činnosti
 • s možností absolutního utajení jednotlivých mezd
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, či hlášeních pro příslušné instituce, či pro vedení společnosti
 • součinnost při kontrolách příslušných institucí
 • pracovně-právní, personální, či daňové poradenství v oblasti mezd v rámci tuzemska i zahraničí …více

Účetní, daňové a auditorské vzdělávání

V neustále se měnícím legislativním prostředí jsou vzdělávací akce, které pořádáme, zárukou zprostředkování aktuálních a srozumitelných informací od předních odborníků. Zkušenosti posbírané za 15 let působení na trhu vzdělávání dospělých (ať v rámci mateřské firmy, nebo jako samostatný subjekt) se odrážejí ve vysoké kvalitě a popularitě našich akcí.

Odborný záběr našich vzdělávací aktivit

 • finanční účetnictví
 • daňový systém
 • mzdová problematika
 • audit
 • související oblasti obchodního a občanského práva
 • leasing
 • doplňkově: cizojazyčná odborná terminologie, uživatelský software, rozvoj osobnosti …více

TPA Tax s.r.o.

Informacje kontaktowe

TPA Tax s.r.o.
Antala Staška 2027/79
10 00 Praha
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 222 826 411

E-mail:

Web:
www.tpa-group.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: