> Strona wstępna > O portalu > O www.eCPM.cz

O PORTALU

Czech Property Market, www.eCPM.cz, jest wyspecjalizowanym portalem B2B, który przedewszystkim w jedynym miejscu w internecie, prezentuje szczegółowe, aktualnie dostępne okazje natychmiastowego zainwestowania w nieruchomości w Republice Czeskiej.

 • Jedyna w swoim rodzaju ustrukturyzowana baza danych aktualnych i sprawdzonych ofert inwestycyjnych dotyczących nieruchomości (i nie tylko) w Republice Czeskiej.
 • Miasta, województwa, kościoły lub właściciele prywatni oferujący swe nieruchomości do rekonstrukcji, sprzedaży albo do wynajęcia.
 • Interaktywna platforma handlowa, łącząca najbardziej oceniane firmy w sektorze real – estate w Republice Czeskiej.
 • Multimedialna galeria najnowszych projektów developerskich w Republice Czeskiej.
 • Cenne źródło aktualnych informacji, analiz, trendów i statystyk od renomowanych firm w branży.
 • Obszerny zindywidualizowany serwis on-line dla aktywnych użytkowników portalu.
 • Sekcja dla publiczności – efektywne narzędzie do komunikacji inwestorów z publicznością.
 • Wszystke istotne zdarzenia z segmentu real – estate w Republice Czeskiej w jednym miejscu w internecie.
 • Społecznościowy portal profesjonalistów w developmencie, nieruchomościach, budownictwie i wiążących się dziedzinach.

Misją portalu jest:

 • Dystrybuować do potencjalnych inwestorów najświeższe aktualne informacje o nieruchomościach oferowanych przez ich właścicieli, nadających się do sprzedaży lub wynajęcia.
 • Tworzyć platformę do łączenia sprzedających z kupujacymi, oferty z popytem w sektorze inwestycji w nieruchomości.
 • Informować fachowców i szerokie grono zainteresowanych o aktualnych zdarzeniach w budownictwie w Republice Czeskiej, o planach i celach konkretnych inwestorów, developerów itd.

Zawartość portalu jest dla jego abonentów ustawiona na czterech glównych filarach:

1. Okazje inwestycyjne

 • W jednym miejscu w internecie zagregowana i szczegółowo ustrukturyzowana baza danych kilkuset ofert aktualnych, konkretnych i zweryfikowanych danych o możliwościach natychmiastowych inwestycji do budowy lub rekonstrukcji nieruchomości (działki, budynki, budowy, brownfields itd.) z ostatniej aktualnej oferty majątku gmin, miast, województw, państwa, kościołów lub właścicieli prywatnych. Baza danych prezentowanych okazji inwestycyjnych jest na bieżąco uzupełniana o dane nowo pojawiających się możliwościach inwestycji, które czerpiemy z wielu wiarygodnych źródeł.

2. Galeria prezentacji profilów handlowych

 • Galeria firm – abonentów portalu, podmiotów podejmujących działania w sferach, które w jakikolwiek sposób są związane z nieruchomościami: inwestorzy, developerzy, dostawcy developerów, subdostawcy, spółki dostarczające usługi finansowe lub ubezpieczeniowe, firmy „usługowe” (asset management, facility management spółki ipod.), specjaliści (architekci, projektanci, rzeczoznawcy, doradcy i podobni), firmy zapewniające indywidualny serwis inwestorom – osobom fizycznym np. w ich wolnym czasie (zapewnienie zamieszkania, transportu, czas wolny itp.)
 • Profile podmiotów opracowane są w formie obrazowej lub prezentacji video. Celem prezentacji jest przedstawienie konkretnego obszaru aktywności przedsiębiorczych i już osiągniętych rezultatów pojedynczych aktywnych użytkowników portalu CPM, skierowane przede wszystkim ich potencjalnym partnerom handlowym, a poza tym również szerokiej fachowej i nieprofesjonalnej publiczności.”Pi­erwsza liga” firm zajmujących się biznesem real-estate na portalu CPM.

3. Galeria prezentacji projektów inwestorów

 • W tej sekcji szczególnie inwestorzy i developerzy prezentują swe dotychczasowe sukcesy na polu budowy rezydencyjnej ale również w sferach komercyjnych, lub ośrodków związanych ze spędzaniem wolnego czasu, shopping parków, parków naukowych, stref przemysłowych itd., i to w bardziej w bardziej szczegółowym podziale: na budowy już dokończone, w trakcie budowy lub projekty dopiero planowane.

4.CPM Marketplace

 • Rynek nieruchomości na portalu to interaktywne miejsce, gdzie jest zamieszczona oferta właścicieli nieruchomości przygotowanych do sprzedaży/wynajęcia na zapotrzebowania inwestorów, konkretne zapytania inwestorów o dostawców budowlanych, pracę i usługi w sektorze real-estate. W sekcji CPM Marketplace jest zamieszczona także oferta handlowa właśnie teraz dobudowanych lokali komercyjnych. (Oferta nowego zamieszkania jest zamieszczona w sekcji Publiczność, która jest ostateczną grupą docelową dla nowego zamieszkania).
 • Inwestycyjne możliwości w sekcji CPM Marketplace można między innymi wyszukiwać na przykład w poddziale na Licytacje lub Przetargi. W CPM Marketplace abonentom portalu jest umożliwiony też dostęp do podsekcji Analizy, trendy, statystyki, gdzie aktualną i wysoko profesjonalną zawartość z tego co się dzieje, oraz trendów rozwoju w sektorze real-estate w Republice Czeskiej i zagranicą, zapewniają najlepsi eksperci w dziedzinie działań real-estate w Republice Czeskiej i zagranicą.

Zawartość portalu jest ponadto dopełniona o szereg następnych cennych informacji skierowanych zwłaszcza do inwestorów i innych profesjonalnych użytkowników, jakimi są na przykład przeglądy planów zagospodarowania przestrzennego i map cenowych niektórych gmin, przetargi lub licytacje majątku gminnego i także Kalendarz akcji, Aktualności z branży, i dalsze. Szeroki przegląd indiwidualizowanych lub specjalnych usług on-line zawiera między innymi monitoring artykułów PR o pojedynczych abonentach portalu CPM, możliwość modyfikowania swojej prezentacji zawsze w jakikolwiek sposób, indywidualny e-mailing, różne formy wypisów priorytetowych przy szukaniu, możliwości reklamy bannerowej i innych form reklamy internetowej, sponsoring sekcji/pod-sekcji na portalu i dalsze.

Portal opiera się przede wszystkim na ofercie produktów i usług CPM abonentom z różną długością abonamentu, na możliwości jednorazowego zakupienia indywidualnie wybranych pojedynczych produktów i usług CPM, oraz na ofercie specjalnych usług za dodatkową opłatą (priorytetowe wypisy, reklama kontekstowa, bannerowa i inna reklama, sponsoring sekcji portalu).

Chociaż portal jest w pierwszej kolejności wyłącznie projektem B2B, pomimo to uzupełniliśmy go o sekcje dedykowane Publiczności, dlatego że właśnie pośród publiczności istnieje pewne zainteresowanie (czasami też obawy) czynnościami budowlanymi w ich okolicy, firmami budowlanymi jak i oczekiwanymi zmianami i ewentualnymi konsekwencjami czynności budowlanych dla życia ludzi, którzy mieszkają w bliskiej okolicy. Portal proponuje w ten sposób swym aktywnym użytkownikom bardzo dobrą okazję do komunikacji z publicznością w sferach swych interesów.

Grupami celowymi użytkowników zawartości i usług portalu CPM są przede wszystkim Inwestorzy (developerzy, fundusze inwestycyjne, PPP, fundusze nieruchomości, firmy nieruchomości, REIT´s id.) Instytucje finansowe (banki, kasy oszczędności, fundusze, budowlane kasy oszczędności, banki hipoteczne, spółki leasingowe lub factoringowe itd.) Dostawcy (prac budowlanych, budynków, wnętrz, przestrzeni, mediów, profesji i rzemiosł, usług, facility managementu itd.), zarządcy/dostawcy czynnosci serwisowych dla inwestorów (zamieszkanie, komunikacje, restauracje, usługi, wolny czas itd.) Miasta, gminy, województwa, kościoły (główne źródło informacji o okazjach inwestycyjnych w Republice Czeskiej).

Portal proponuje – na czeskim rynku – unikatową możliwość dla aktywnych użytkowników:

 1. prezentowania swojej firmy, jej produktów i usług, swoich własnych projektów w „Pierwszej lidze“ tych, którzy coś znaczą na czeskim rynku real estate,
 2. posiadania non-stop dostępu on-line do największej bazy danych, ustrukturyzowanych danych o aktualnych okazjach inwestycyjnych z zakresu inwestycji w nieruchomości w Republice Czeskiej,
 3. wykorzystania portalu jako profesjonalnej internetowej platformy do networkingu między partnerami z branży, jako pierwsze miejsce na internecie, gdzie skierować się, jeżeli coś oferujecie lub poszukujecie w biznesie nieruchomościami,
 4. używania portalu jako platformy komunikacyjnej do pozytywnego wpływania na publiczność,
 5. wykorzystania oferty bogatego zindywidualizo­wanego serwisu.

W razie Waszego zainteresowania, prosimy, kontaktujcie się z nami.

Nie traćcie czasu i pieniędzy na szukanie w innym miejscu, zacznijcie zawsze na www.eCPM.cz

Providerem portalu www.eCPM.cz jest spółka AVÍZO, a.s. (jej poprzednik prawny zał. w styczniu 1990).


CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: