> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Projekty > Ośrodki wolnoczasowe > Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Faza projektu: dokončený

Informacje podstawowe:

Stručný popis projektu

V listopadu byla zkolaudována stavba „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Argentina“. Stavba byla zahájena v květnu letošního roku a jejím účelem bylo provedení odstranění sedimentu ze dna rybníka na původní niveletu dna nádrže, oprava návodního opevnění hráze proti vodní erozi, srovnání průlehů v hrázi na jednotnou výšku, provedení rekonstrukce bezpečnostního přelivu do sdruženého objektu s výpustným zařízením rybníka tak, aby došlo k bezpečnému převádění i tzv. stoletých vod, provedení dostatečně dimenzovaného odtokového potrubí do vodoteče zakončeného opevněným vývarem. Při provádění odtokového potrubí pod silnicí byl na doporučení ochránců přírody instalován tzv. žabí přechod. Na pravostranném přítoku rybníku byla obnovena tůňka pro obojživelníky. Po odbahnění bylo provedeno i obnovení písčitých pláží na pravém břehu rybníka. Tato akce byla z 80% dotována z dotačního programu Ministerstva zemědělství a 20% doplácelo Město Bystřice nad Pernštejnem z vlastních prostředků.

Širším cílem Města Bystřice nad Pernštejnem bylo provedení „vyčištění“ celého povodí rybníku Argentina tak, aby mohla tato vodní nádrž plnit znovu i funkci rekreačního využití.

K tomuto cíli byly dále realizovány následující kroky:

  • Ve spolupráci se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko bylo letos provedeno prodloužení veřejné kanalizace na ulici K Ochozi a tak umožněno napojení splaškových vod od všech subjektů, které podnikají v této části průmyslové zóny na městskou čistírnu odpadních vod. Dosud byly tyto splaškové vody po předčištění v septicích a dočišťovacím rybníčku vypouštěny do Argentiny.
  • Společnost Zemědělská dopravní technika, spol. s r. o. provedla vyčištění a odvoz sedimentů z vlastního rybníčku nad Argentinou, který dříve sloužil pro předčištění vypouštěných odpadních vod. Tím byla odstraněna „stará zátěž“, která se v povodí Argentiny nacházela.
  • Třetím krokem pro zlepšení vodního režimu celého povodí bylo provedení nutných udržovacích prací na dalších dvou rybníčcích nad Argentinou v majetku Města Bystřice nad Pernštejnem a spravovaných Moravským rybářským svazem, MO Bystřice nad Pernštejnem.

Rybník se v současné době napouští, předpokládá se plné napuštění po jarním období tání na plnou hladinu.

Termín realizace:
2007 – 2008

Zdroje financování:
Dotace MZ
Vlastní zdroje města

Więcej informacji o lokalizacji

Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce a odbahnění rybníka Argentina

Informacje kontaktowe

Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 566 590 311

Fax:
fax +420 566 590 347

E-mail:

Web:
www.bystricenp.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: