> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Projekty > Obiekty historyczne > Kozlovice areál Fojtství - Muzeum Obecná škola

Kozlovice areál Fojtství - Muzeum Obecná škola

Faza projektu: dokončený

Informacje podstawowe:

Nahlédnete-li společně s námi do historické stavby kozlovického fojtství, objevíte nejen svět valašských vojvodů -vrchních správců salaší – kteří zde, v domě č.p. 1, přebývali a úřadovali. Součástí areálu je i „živý skanzen“ Obecné školy a drobná expozice věnovaná historii malebné obce Kozlovice u Frýdku-Místku. V nedávné době zde byla také instalována expozice sakrálního umění.

Umístění v centru obce a blízkost všech dostupných komunikačních uzlů předurčuje budovu k dlouhodobému významnému postavení. V prostorách původní dřevěné chalupy byla v roce 1785 zřízena první triviální škola v Kozlovicích se třemi základními vyučovacími předměty: psaním, počítáním a náboženstvím. Později byla kozlovická škola přemístěna do novějších prostor a na místě bylo vybudováno zděné fojtství, které však postupem času chátralo. Nový smysl této stavbě dala až aktivita ostravského podnikatele ing. Pavla Šmíry, který se rozhodl zachránit tento významný historický objekt a navrátit mu alespoň částečně důstojnost, která mu zajisté náleží.

Levé křídlo budovy je věnováno především expozici staré školy s kabinetem a bytem řídícího učitele. Nejedná se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale o jakýsi „živý skanzen“, který by měl v odborně vedených hodinách názorně ukázat, jak na konci 19. století probíhala školní výuka. Garantem projektu je Muzeum Komenského v Přerově, p.o.

V zadním traktu budovy je situováno informační centrum, ve kterém je ke shlédnutí malá ukázka vývoje školních vysvědčení, prvních papírových platidel a dalších historických artefaktů, včetně fojtské, ručně kované truhlice. Za zmínku stojí také vystavený soubor literárních děl J.A. Komenského a jeho následovníka Karla Amerlinga z 18.-19. století a dobové didaktické pomůcky, mezi nimiž zvláště vyniká mluvnice, jejíž vlastnictví je připisováno mladému Mikoláši Alšovi. Z jejich stránek je patrné, že už tehdy se žáci ne vždy pilně věnovali výkladu kantora, ale zpestřovali si vyučování svými črty do učebnic. V tomto případě lze snadno rozpoznat klasické motivy pozdějších malířových děl.

Ve vstupní chodbě jsou ve vitrínách instalovány tematické okruhy vývoje jednotlivých učebnic v průběhu 19. a 20.století. Zvláštní pozornost zasluhuje expozice určená pro nejmenší školáky, v níž se nachází osobní slabikář naší přední ilustrátorky Marie Fischerové-Kvěchové, i její pozdější dílo, na kterém je zřetelně vidět ovlivnění další malířčiny tvorby původními ilustracemi slabikáře.

Pravý trakt budovy začíná vstupem do stáje vybavené artefakty vztahujícími se k zemědělskému způsobu života našich předků. V mezipatře budovy je umístěna drobná expozice zachycující vztah hudebního skladatele Leoše Janáčka k této valašské dědině, jejím písním a tanečním tradicím. Zvláštní pozornost zasluhuje soška frýdecké Madony. Za obdiv stojí také původní zdobné krojové prvky Valachů a drobné předměty provázející naše předky každodenním životem.

Expozice sakrálního umění

Mnohé ze zde vystavených sakrálních předmětů jsou lidovým produktem. Nejsou z hlediska technického dokonalé. Pro naše předky však byly především upřímnou modlitbou a výrazem úcty k Bohu a jeho svatým. Oficiálním otevřením kozlovické expozice sakrálního umění (9. října 2007 v rámci Svatováclavského hudebního festivalu) tak navazuje provozovatel muzea na poklad dědictví našich předků, který má v tomto kraji svou váženou tradici a historii.

Ze sakrálních obrazů této kozlovické expozice je pozoruhodný například velký obraz sv. Vincenta z 18. století, či obraz tzv. „Církve vítězící“, malovaný olejovými barvami na plátno také z 18. století. Jako celek je unikátní Křížová cesta malovaná na plátně z 19. století. Za povšimnutí stojí také tzv. domácí oltáře z jižní Moravy z 19. a 20. století či děkovné malby Ex Votto (věc zaslíbená) malované na dřevěných deskách z přelomu 17. – 18. století. Cenné jsou také tzv. Lahve dovednosti – lidová tvořivost z 19. století, povětšinou se zobrazením Kalvárie.

Expozice Obecné školy

Třída, kabinet a pokoj učitele na přelomu 19. a 20. stol. Obecná škola je původně název pro lidovou a národní školu nejnižšího stupně (1. – 5. postupný ročník), která se ustavila na základě školských zákonů z let 1869 a 1883. Vybudování expozice Obecné školy v prostorách bývalého kozlovického fojtství bylo inspirováno skutečností, že právě v těchto místech, v původní dřevěné chalupě, byla v roce 1785 otevřena tzv. triviální škola s výukou třech základních vyučovacích předmětů: psaní, počítání a náboženství.

Vstupem do levého traktu budovy se rázem, téměř mávnutím rákosky (která ostatně v expozici nechybí), ocitnete na přelomu 19. a 20. stol. Střed třídy je vyplněn originálními dřevěnými ohýbanými lavicemi z mimoňského závodu D. G. Fischel Söhne. Přírodovědné a zeměpisné obrazy na stěnách, zvláště pak pozoruhodné soubory Amerlingových didaktických obrazů, vydávaných v letech 1850 – 1865, dokreslují autentičnost doby. Nad pořádkem ve třídě bdí krucifix (požehnaný ostravsko-opavským biskupem F. V. Lobkowiczem při slavnostním otevření muzea v roce 2006) a obraz monarchy.

V dobovém duchu je rovněž kabinet obecnoškolského učitele a jeho skromný byt. Kantora zde můžete potkat skutečného – v rámci „názorné výuky vlastivědy“ na objednávku – popř. i v podobě neskutečně živé figuríny, pročítající vlastenecké tisky.

Expozice k historii obce a pobytu Leoše Janáčka v kraji

Neodmyslitelnou součástí historie zdejšího kraje se stal světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček. Právě on se zasloužil o vystoupení kozlovických Valachů na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895. Jeho nadšení sdílel i František Šmířák, tehdejší majitel nedalekého vodního mlýna, u kterého Janáček rád pobýval. Drobnou připomínkou k tomuto období je i osobní dopis Leoše Janáčka a dobová fotografie Valachů, účinkujících na krajanské výstavě. Můžete zde obdivovat také původní zdobené krojové prvky Valachů – od krpců po fěrtochy, rukávce a kordulky. Další zvláštní pozornost zasluhuje soška krásně provedené frýdecké Madony, zdobená portášská sekera a jiné artefakty.

Kde nás naleznete:
GPS: 49°35'34"N; 18°15'22"E

Kontakty:
Areál Fojtství a Obecná škola
Fojství 1
739 47 Kozlovice

Tel./Fax: +420 556 801 935
E-mail: obecnaskola@re­laxvpodhuri.cz

Otevírací doba:
Út – Ne 10:00 – 17:00
Po Zavřeno

Kozlovice areál Fojtství - Muzeum Obecná škola

Informacje kontaktowe

ŠMÍRA - PRINT, s.r.o.
Rudná 98
700 30 Ostrava-Zábřeh
Pokazać na mapie

Telefon:
work +420 596 238 439

Fax:
fax +420 596 238 440

E-mail:

Web:
www.relaxvpodhuri.cz

CZ | EN | PL

Zalogować

© 2023 AVÍZO, a.s. Zawartość jest udostępniona tylko dla celów prywatnych. Jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne bez zgody pisemnej spółki AVÍZO, a.s. jest surowo zabronione.

Zalogować użytkownikaxxx: